WEB linky - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

WEB linky

INÉ


 Samosprávne kraje:
 

 
Bratislavský samosprávny kraj
 
Trnavský samosprávny kraj
 
Nitriansky samosprávny kraj
 
Trenčiansky samosprávny kraj
 
Banskobystrický samosprávny kraj
 
Prešovský samosprávny kraj
 
Košický samosprávny kraj
 
Žilinský samosprávny kraj

Vládne, štátne a národné inštitúcie a úrady:
 

 
Prezident Slovenskej republiky
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
 
Národná rada Slovenskej republiky  
 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 
Ministerstvo financií SR
 
Ministerstvo hospodárstva SR
 
Ministerstvo kultúry SR
 
Ministerstvo obrany SR
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 
Ministerstvo spravodlivosti SR
 
Ministerstvo školstva SR
 
Ministerstvo vnútra SR
 
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
 
Ministerstvo zahraničných vecí SR
 
Ministerstvo zdravotníctva SR
 
Ministerstvo životného prostredia SR  
 
Ústavný súd SR
 
Generálna prokuratúra SR
 
Notárska komora SR
 
Národná banka Slovenska
 
Najvyšší kontrolný úrad SR
 
Fond národného majetku SR
 
Národný bezpečnostný úrad
 
Úrad pre štátnu službu
 
Úrad pre verejné obstarávania
 
Úrad priemyselného vlastníctva SR
 
Protimonopolný úrad SR
 
Telekomunikačný úrad SR
 
Úrad bezpečnosti práce SR
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 
Úrad jadrového dozoru SR
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
 
Poštový úrad SR
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 
Úrad na ochranu osobných údajov
 
Úrad pre štátnu pomoc
 
Pamiatkový úrad
 
Štatistický úrad  
 
Slovenská energetická agentúra
 
Slovenský hydrometrologický ústav
 
Slovenský metrologický ústav
 
Slovenský ústav technickej normalizácie
 
Správa štátnych hmotných rezerv SR
 
Verejný informačný portál Občan.sk
 
Zbierka zákonov SR na Internete
 
Obchodný register SR
 
Živnostenský register SR
 

 Spravodajstvo:
 

 
Zoznam Dnes.sk
 
Tlačová agentúra SITA
 
Tlačová agentúra TASR
 
Internetový denník Inet.sk   

 
Denník Nový čas
 
Denník Národná obroda
 
Denník PRAVDA
 
Denník SME
 
Hospodársky denník
 
Plus 7 dni
 
Život
 
Slovenka
 
Moment
 
Ryby, rybky, rybičky
 
Týždenník TREND  
 
Slovenská Televízia
 
Televízia Markíza
 
Televízia JOJ
 
TA3  
 
Slovenský rozhlas
 
FUN rádio
 
Beta rádio Bojnice
 
Hviezda FM
 
Rádio Twist
 
Rock FM rádio
 

 Európska únia:
 

 
Mládež a európska identita
 
Vaša Európa
 
Euro Info
 
Európa Online
 
Delegácia Európskej komisie
 
Dom Európy
 
Centrum pre EU politiku
 
Európska únia
  

 NATO:
 

 
Oficiálna stránka NATO
 
NATO servis
 
NATO Online
 
NATO stránka MZV SR  
  

 Portály, vyhľadávače:
 

 
Atlas.sk
 
Centrum.sk
 
Best.sk
 
Katalóg.sk
 
Nájdeš.sk
 
Oceán.sk
 
Panoráma.sk
 
Superoznam.sk
 
Surf.sk
 
Zoznam.sk
  

 Niečo pre voľný čas:
 

 
Zoznamka.sk
 
Pokec.sk
 
Pohladnice.sk
 
Svetpohladnic.sk
 
Funny.sk
 
Iná televízia
 
Oddych.sk
 
Modry Krokodil.sk
 
Efauna.sk
 
Stránka filmových fanúškov
   

 E-mail zadarmo:
 

 
Ananás.sk
 
Euromail.sk
 
Inmail.sk
 
Pobox.sk
 
Post.sk    
  

 Mimovládne organizácie:
 

 
Národná správa o stave politiky vo vzťahu k mládeži v SR
 
MO Plusko
 
Esperanto na Slovensku
 
Esperantská mládež
 
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
 
Rada mládeže Slovenska
 
Intenda
 
INEX Slovakia
 
Ideálna mládežnícka aktivita
 
YMCA na Slovensku
 
KOXO - server mladým
 
Úsmev ako dar
 
Strom života
 
Changenet.sk
 
Spoločnosť priateľov Zeme
 
Sloboda zvierat
 
Ľudia proti rasizmu
 
Slovenská akademická informačná agentúra
 
Greenpeace
 
Červený kríž
 
UNICEF
 
Proti Prudu (Notabene)
 
Integra, o.z. - Centrum prevencie v oblasti siekt
  

 Politické strany:
 

 
Hnutie za demokratické Slovensko
 
Slovenská demokratická a kresťanská únia
 
Smer
 
Kresťansko demokratické hnutie
 
Aliancia nového občana
 
Strana maďarskej koalície
 
Komunistická strana Slovenska
 
Ľudová únia
 
Demokratická strana
 
Slovenská národná strana
 
Strana demokratickej ľavice
 
Hnutie za demokraciu
 
Slovenská demokratická alternatíva

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky