Všeobecne záväzné nariadenia - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Všeobecne záväzné nariadenia

SAMOSPRÁVA > Obecné dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radobica č.1/2019 o určení výšky príspevkov v materskej škole a v školskej jedálni pri Materskej škole v Radobici

Zverejnené: 7.8.2019


VZN obce Radobica 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené: 18.6.2017


VZN obce Radobica 2/2016
Zásady odmeňovania poslancov,predsedov a členov komisií OZ obce Radobica

Zverejnené: 21.12.2016


Dodatok č.1 k VZN obce Radobica č.1/2015 o miestnych daniach

Zverejnené: 21.12.2016

Dodatok č.1 k VZN obce Radobica č.2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené: 21.12.2016


VZN Obce Radobica č.1/2016 o určení výšky príspevkov v materskej škole a v školskej jedálni pri materskej škole v Radobici

Zverejnené:  24.8.2016

VZN obce Radobica č.2/2015  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené:  29.12.2015

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radobica č.1/2015 o miestných daniach

Zverejnené:  29.12.2015

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radobica  č.2/2014 o používaní a ochrane symbolov Obce Radobica

Zverejnené:  13.12.2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radobica  č.1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradého zásobovania vodou a náhradého odvádzania odpadových vôd

Zverejnené:  20.10.2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radobica  č.1/2013 o miestnych daniach

Zverejnené:  21.12.2013

Dodatok č.1 k VZN obce Radobica 1/2011 o určení výšky príspevkov v materskej škole a v školskej jedálni pri Materskej škole v Radobici

Zverejnené:  18.6.2013

Dodatok č.1 k VZN obce Radobica 4/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1/2012 ,ktorým sa mení VZN č.1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Radobica

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky