Urbariát obce Radobica - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Urbariát obce Radobica

INŠTITÚCIE

Bývalí urbárnici a želiari obce Radobica pozemkové spoločenstvo

Výbor pozemkového spoločenstva

Predseda: Boleslav Valenteje

Zástupca predsedu:
Peter Bartoš

Člen výboru hospodár:
Anton Urban

Člen výboru pokladník: Ľuboš Brida

Člen výboru:
Ing.Anton Kollár

Predseda revíznej komisie:
Bc.Štefan Franc

Adresa:
Bývalí urbárnici a želiari obce Radobica poz.spol.
Radobica 108
97248
Horná Ves

Kontakt:
Telefón: 0905 196 837
e-mail: valentejeboleslav@gmail.com
číslo účtu banka SLSP: 5054056045/0900
IBAN: SK510900000000
5054056045

Oznamy

Ponuka na odpredaj podielu v urbárskom pozemkovom spoločenstve  .pdf

Zverejnené 28.3.2019

_______________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA .pdf

Predseda UPS oznamuje všetkým vlastníkom, že zhromaždenie vlastníkov sa uskutoční dňa 23.3.2019  o 14:00 hodine v kultúrnom dome v Radobici. Pozvánky a program doručí pošta každému vlastníkovi na jeho adresu.

SPLNOMOCNENIE .pdf

Zverejnené 21.1.2019

_______________________________________________________________________________________________

Porastová mapa

Mapa spoločenstva. pdf

Zverejnené 6.2.2016

_______________________________________________________________________________________________

INFORMÁCIA

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách .pdf

Zverejnené 6.2.2016

_______________________________________________________________________________________________


Predseda spoločenstva  ďakuje tým dedičom,  ktorý  včas dedia pozemky po vlastných rodičoch v I. skupine, ale aj ostaným dedičom v II. a III. skupine aj tým, ktorým prebieha dedičské konanie po zomrelých vlastníkoch  v  Českej republike.

Zverejnené 3.11.2014

Žiadame nových vlastníkov pozemkov  po zdedení, ale aj po zakúpení pozemkov aby sa prihlásili u predsedu spoločenstva osobne. Doložili fotokópiu dedičského konania, alebo kúpnopredajnú zmluvu a podpísali zmluvne vzťahy  pozemkového spoločenstva a predložili občiansky preukaz.

Zverejnené 3.11.2014

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky