Školský rok 2013/2014 - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školský rok 2013/2014

INŠTITÚCIE > Materská škola

V školskom roku 2013/2014 máme v MŠ zapísaných 16 detí vo veku  2- 6 rokov.
Prevádzka našej MŠ je celodenná od 6:00 hod. do 15:30 hod.Aj v tomto školskom roku plníme úlohy a ciele zo školského vzdelávacieho programu:" RADOBICKÉ POKLADY",ktorý je spracovaný podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED-O od roku 2008.
Po mnohých úpravach ,rekonštrukciách interiéru ,ale aj exteriéru MŠ máme v pláne ďalej pokračovať a tak udržiavať v našej obci Radobica starostlivosť o predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku a tým uľahčiť život zamestnaným rodičom.


O deti sa stará personál v tomto zložení:


Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ:     Emília Čangelová
Učiteľka MŠ:                            Mária Bridová
Kuchárka :                               Veronika Kmeťová
Upratovačka:                           Renáta Kmeťová
Školník a kurič:                         Anton Košovský

________________________________________________________________________________________
Slávnostné ukončenie šk.roka 2013/2014

________________________________________________________________________________________
Športové popoludnie k ukončeniu
šk.roka 2013/2014

________________________________________________________________________________________
A blíži sa leto ...- Hráme sa s pieskom

________________________________________________________________________________________
Brigáda - Deň dobrovoľníkov 2014
Dňa 13.6.2014 sa v rámci celoslovenského dňa dobrovoľníkov aj naša MŠ zapojila v spolupráci s ENO-Nováky do tohto projektu. Všetkým ,ktorí prišli do našej škôlky pomôcť s úpravou, ale aj opravou školského dvora patrí veľká a srdečná vďaka. Sme radi ,že aj iným záleží na udržaní existencie Radobickej MŠ, nie len nám zamestnancom a vedeniu obce Radobica.Ešte raz vďaka!

________________________________________________________________________________________
Výlet: Mini ZOO Bojná
Dňa 4.6.2014 sme boli na super výlete.

________________________________________________________________________________________
1.Jún - MDD

________________________________________________________________________________________
Oslava - Deň matiek

________________________________________________________________________________________
Naše šikovné detičky a naše aktivity počas dňa v MŠ

________________________________________________________________________________________
Beseda s ujom poľovníkom

________________________________________________________________________________________
Január

________________________________________________________________________________________
20.12.2013
Vianoce 2013

________________________________________________________________________________________
21.11.2013
Dňa 21.11.2013 sa tri najstaršie deti z našej škôlky zúčastnili súťaže pre predškolákov v skladaní puzzlí v MŠ -Malé Uherce. " DOKÁŽEŠ TO?" Deti boli veľmi šikovné ,získali pekné ceny a diplom.

________________________________________________________________________________________
20.11.2013
Dňa 20.11.2013  sme v našej MŠ uskutočnili akciu: "MAMI ,OCI ,ZAHRAJ SA SO MNOU..." Akcia bola spojená s ochutnávkou šalátov a nátierok...

________________________________________________________________________________________
23.10.2013
"JESEŇ V NAŠEJ ŠKôLKE  - JESENNÉ UPRATOVANIE"

________________________________________________________________________________________
"NAŠE HRY"

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky