Školský rok 2012/2013 - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školský rok 2012/2013

INŠTITÚCIE > Materská škola

V školskom roku 2012/2013 máme v MŠ zapísaných 13 detí vo veku  2- 6 rokov.

O deti sa stará personál v tomto zložení:


Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ:     Emília Čangelová
Učiteľka MŠ:                            Mária Bridová
Kuchárka :                               Veronika Kmeťová
Upratovačka:                           Renáta Kmeťová
Školník a kurič:                         Anton Košovský

________________________________________________________________________________________
28.6.2013
Dňa 28.6.2013 sme sa v našej MŠ rozlúčili s predškoláčkami - VIKTÓRIOU Bartekovou a EVKOU Klanicovou ,ktoré od saptembra nastúpia do I.triedy ZŠ - H.VES.

________________________________________________________________________________________
24.6.2013
"DEŇ PLNÝ HIER A ŠPORTU"

________________________________________________________________________________________
18.6.2013
EXKURZIA - RD - HORNÁ VES

________________________________________________________________________________________
14.6.2013
„DEŇ DOBROVOĽNÍKOV“
V spolupráci pracovníkov MŠ ,OcÚ RADOBICA ,rodičov detí ,zamestnancov SE-NOVÁKY sa konala brigáda v našej MŠ. Vymenili sme časť starého oplotenia za nové a namaľovali sme oplotenie od hlavnej cesty. Všetkým zúčastneným  patrí veľká vďaka.

________________________________________________________________________________________
1.6.2013
1.JÚN - MDD

________________________________________________________________________________________
10.5.2013
Besiedka ku  "DŇU MATIEK"

________________________________________________________________________________________
Dňa 25.4.2013 sme navštívili divadelné predstavenie : "O Peťovi a Zuzke" v MŠ - H.VES

________________________________________________________________________________________
18.4.2013
JARNÉ UPRATOVANIE

________________________________________________________________________________________
DŇA 17.1.2013 SA DETI TEŠILI Z PRÍCHODU UJA POĽOVNÍKA (p. J.URBANA) , KTORÝ IM VEĽMI ZAUJÍMAVO A PÚTAVO POROZPRÁVAL O ZVIERATKÁCH Z LESA.

________________________________________________________________________________________
DŇA 31.1.2013 SME PRE DETI V MŠ PRIPRAVILI "FAŠIANGOVÝ KARNEVAL".DETI SÚŤAŽILI,TANCOVALI A ZA ODMENU SI POMAŠKRTILI NA PRIPRAVENÝCH SLADKÝCH ODMENÁCH.

________________________________________________________________________________________
V MESIACI FEBRUÁR SME V SPOLUPRÁCI S ZŠ - H.VES ZAČALI "KORČULIARSKÝ VÝCVIK" DETÍ 4 - 6 ROČNÝCH.DETI CHODIA KORČULOVAŤ NA ZIMNÝ ŠTADIÓN DO PARTIZÁNSKEHO,POD VEDENÍM P.UČ.M.BRIDOVEJ. POKRAČOVAŤ BUDEME AJ V MESIACI MAREC.

________________________________________________________________________________________
"ZIMNÉ RADOVÁNKY V  NAŠEJ MŠ"
JANUÁR 2013

________________________________________________________________________________________
"VIANOČNÁ BESIEDKA 2012"

________________________________________________________________________________________
"PREDVIANOČNÝ KONCERT V NAŠEJ MŠ"
Vianočné melódie nám zahrali a tak spríjemnili popoludnie J.URBAN st.s vnučkou a bývalou škôlkárkou M.BRIDOVOU.

________________________________________________________________________________________
"VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE"

________________________________________________________________________________________
"MIKULÁŠ V MŠ"

 

________________________________________________________________________________________
JESENNÁ OPEKAČKA V MŠ
- Rodičia spoločne s deťmi vytvorili pekných tekvicových strašiakov.
- Ujo Štefan Kmeť deti za odmenu povozil na svojom koníkovi ,za to mu ďakujeme!
- Odmenou na záver bolo spoločné opekanie a maškrtenie.

________________________________________________________________________________________
"RADOBICKÝ MALIARI"

________________________________________________________________________________________
SÚŤAŽ DETÍ MATERSKÝCH ŠKôL: "DOKÁŽEŠ TO?"
Dňa 15.11.2012 sa deti z našej MŠ-Adam Urban ,Hanka Bridová a Evička Klanicová zúčastnili súťaže v MŠ Malé Uherce.
Deti súťažili v skladaní puzzlí,stavebnice-LEGO-DUPLO ...

Medzi súťažiacimi detmi z iných MŠ-PE,MŠ-Kolačno,MŠ-Pažiť,MŠ-Chynorany...,naše deti boli veľmi úspešné!
Získali nielen vecné dary,ale aj diplom.

________________________________________________________________________________________
INTERIÉR A EXTERIÉR NAŠEJ

________________________________________________________________________________________
TOTO SME MY - RADOBICKÉ POKLADY

________________________________________________________________________________________
TAKTO NÁM CHUTÍ , ČO NÁM TETA KUCHÁRKA NAVARÍ !

________________________________________________________________________________________
UČÍME SA SAMOSTATNE OBLIEKAŤ A VYZLIEKAŤ

________________________________________________________________________________________
AJ RODIČIA CHCÚ VEDIEŤ ,ČO SA UČÍME !

________________________________________________________________________________________
TAKTO SA HRÁME RôZNE POHYBOVÉ A HUDOBNO–POHYBOVÉ HRY NA TERASE ,NA ŠKOLSKOM DVORE

________________________________________________________________________________________
JESEŇ V NAŚEJ MŠ

________________________________________________________________________________________
A TAKTO KRESLÍME ,MAĽUJEME ,SKLADÁME RôZNE PUZZLE ,OBRÁZKY,SKLADAČKY,SPIEVAME A UČÍME SA RIEKANKY A BÁSNIČKY

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky