Register zmlúv - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Register zmlúv

SAMOSPRÁVA > Povinné zverejňovanie

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva, objednávka a faktúra sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce, či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

Zmluvy: Podľa § 5a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. Nezverejnenie do 3 mesiacov = nulita právneho aktu (§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka). V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.
Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

ZMLUVY 2020

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

001

Ocú a PROROZVOJ, s. r. o.

18.1.2020

002

Ocú a Milan Valenteje

20.1.2020

003

Ocú a Milan Valenteje

20.1.2020

004

Ocú a Jozef Peciar

26.2.2020

005

Ocú a Cleverence s.r.o.
Príloha

18.3.2020

006

Ocú a Dobrovoľná PO SR

18.3.2020

007

Ocú a O2 Slovakia s.r.o.

25.3.2020

 

ZMLUVY 2019

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

001

Ocú a Technické služby mesta PE
Dodatok č.8

2.2.2019

002

Ocú a OZ TJ Iskra Radobica

2.2.2019

003

Ocú a OZ DHZ Radobica

21.2.2019

004

Ocú a Slovak Telekom, a.s.

21.2.2019

005

Ocú a KOMENSKY, s.r.o.

13.3.2019

006

Ocú a Pavel Kováčik

14.3.2019

007

Ocú a Bánovská regionálna rozvojová agentúra

14.3.2019

008

Ocú a Terézia Urbanová

26.3.2019

009

Ocú a Pavel Kováčik

26.3.2019

010

Ocú a ASEKOL SK,s.r.o.

16.4.2019

011

Ocú a VALMAN s.r.o

16.4.2019

012

Ocú a Dana Jančichová MINIPOTRAVINY

15.5.2019

013

Ocú a Pavel Kováčik

21.5.2019

014

Ocú a Mäsiarstvo u Borku

21.5.2019

015

Ocú a Dobrovoľná požiarná ochrana SR

24.5.2019

016

Ocú a Ing. Jozef Adamkovič

7.6.2019

017

Ocú a Ing. Jozef Adamkovič

11.6.2019

018

Ocú a Farnosť Horná Ves

11.6.2019

019

Ocú a Jozef Čmiko

30.6.2019

020

Ocú a Peter Važan

2.7.2019

021

Ocú a Periskop s.r.o.

5.8.2019

022

Ocú a Veronika Danišová

23.8.2019

023

Ocú a Michal Slovák

11.9.2019

024

Ocú a WEBY GROUP, s.r.o.
ZMLUVA O DIELO A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

14.9.2019

025

Ocú a WEBY GROUP, s.r.o.
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.9.2019

026

Ocú a Alica Povodová

29.10.2019

027

Ocú a Alica Povodová

29.10.2019

028

Ocú a Štefan Valenteje

7.11.2019

029

Ocú a SPP

22.11.2019

030

Ocú a Rudolf Jančich

20.11.2019

031

Ocú a Komunálna poisťovňa

22.11.2019

032

Ocú a DREVITAL s.r.o.

25.11.2019

033

Ocú a MAGNA ENERGIA a.s.

10.12.2019

034

Ocú a Technické služby mesta PE

16.12.2019

035

Ocú a Technické služby mesta PE
Dodatok č.4

17.12.2019

036

Ocú a Technické služby mesta PE
Dodatok č.9

17.12.2019

037

Ocú Radobica-Horná Ves-Oslany-Čereňany
Prílohy

19.12.2019

038

Ocú a Pôdohospodárska platobná agentúra
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

30.12.2019

 

ZMLUVY 2018

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

001

Ocú a DHZ Radobica

15.1.2018

002

Ocú a TJ Iskra Radobica

15.1.2018

003

Ocú a OZ HANDRÁRI

19.1.2018

004

Ocú a DENEBOLA, s.r.o.

26.1.2018

005

Ocú a Vladimír Urban

2.2.2018

006

Ocú a SLOVAK TELEKOM a.s.

16.2.2018

007

Ocú a SLOVAK TELEKOM a.s.

16.2.2018

008

Ocú a VV,s.r.o

1.3.2018

009

Ocú a Tibor Szabo - ROKOV

23.3.2018

010

Ocú a Soňa Kremserová

28.3.2018

011

Ocú a Slovenská sporiteľna, a.s.

6.4.2018

012

Ocú a Slovenská sporiteľna, a.s.

6.4.2018

013

Ocú a Slovenská sporiteľna, a.s.
Sazobník
Všeob.obchodné podmienky
Produktové obch.podmienky pre úvey

6.4.2018

014

Ocú a Dávid Jamriška

13.4.2018

015

Ocú a Karol Síkora

2.5.2018

016

Ocú a REKOS, spol.s.r.o.

4.5.2018

017

Ocú a Dobrovoľná poižiarna ochrana SR

5.5.2018

018

Ocú a SEWA,a.s.

5.5.2018

019

Ocú a Slovenská sporiteľna, a.s.
Príloha č.1

16.5.2018

020

Ocú a REKOS, spol.s.r.o.

7.5.2018

021

Ocú a Finaxis s.r.o.

7.5.2018

022

Ocú a SPP - distribúcia, a.s.

15.4.2018

023

Ocú a MD-ELEKTRO

8.5.2018

024

Ocú a Tibor Szabo - ROKOV

16.5.2018

025

Ocú a Prima banka Slovensko, a.s.

25.5.2018

026

Ocú a Ľubomír Pravda

25.5.2018

027

Ocú a TOPSET  s.r.o.

8.6.2018

028

Ocú a Dávid Jamriška

12.6.2018

029

Ocú a Rastislav Neubauer

16.6.2018

030

Ocú a DENEBOLA, s.r.o.

21.6.2018

031

Ocú a Tibor Szabo - ROKOV

12.7.2018

032

Ocú a Slovenská sporiteľna, a.s.

Dodatok č.181/CC/18-D1
k Zmluve o úvere č.181/CC/18

18.7.2018

033

Ocú a Ing.Branislav Povoda

3.8.2018

034

Ocú a Environmentálny fond

10.8.2018

035

Ocú a TextilEco a.s.

14.8.2018

036

Ocú a Slovak Telekom,a.s.

17.8.2018

037

Ocú a Slovak Telekom,a.s.

17.8.2018

038

Ocú a Slovak Telekom,a.s.

17.8.2018

039

Ocú a Dávid Jamriška

20.8.2018

040

Ocú a IMMORTAL s.r.o.

24.8.2018

041

Ocú a MAGNA ENERGIA a.s.

26.8.2018

042

Ocú a TORK

6.9.2018

043

Ocú a Ľubomír Pravda

8.9.2018

044

Ocú a Environmentálny fond

2.10.2018

045

Ocú a GKV & Ac,spol.s.r.o.

6.11.2018

046

Ocú a Pavel Kovačik

22.11.2018

047

Ocú a Slovenská sporiteľna, a.s.

Dodatok č.181/CC/18-D2
k Zmluve o úvere č.181/CC/18

18.12.2018

47

Ocú a MVSR

18.12.2018

49

Ocú a Tech.služby mesta PE
Dodatok č.3

28.12.2018

50

Ocú a Tech.služby mesta PE
Dodatok č.7

28.12.2018

 
 

ZMLUVY 2017

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

001

Ocú a REKOS Partizánske,spol.s.r.o.

14.2.2017

002

Ocú a REKOS Partizánske,spol.s.r.o.

14.2.2017

003

Ocú a Slovak Telekom a.s.

24.3.2017

004

Ocú a Slovak Telekom a.s.

24.3.2017

005

Ocú a TJ Iskra Radobica

8.4.2017

006

Ocú a DHZ obce Radobica

8.4.2017

007

Ocú a Ing.Jozef Adamkovič

9.5.2017

008

Ocú a DPO SR

20.6.2017

009

Ocú a ProWood Slovakia s.r.o.

Zmluva o manažmente ver.obstarávania

1.7.2017

010

Ocú a ProWood Slovakia s.r.o.
Zmluva o dielo

1.7.2017

011

Ocú a Nadácia Pontis

12.7.2017

012

Ocú a Milan Bartoš

12.7.2017

013

Ocú a Jozef Čmiko

12.7.2017

014

Ocú a Vladomír Meduna-5P

20.7.2017

015

Ocú a Ľubomír Pravda

13.8.2017

016

Ocú a Gemini People s.r.o.
Projekt rek. KD

20.8.2017

017

Ocú a Gemini People s.r.o.
Projekt nákup prid. zariadení na komunálnu techniku

20.8.2017

018

Ocú a Nadácia Pontis
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí grantu č.SEZP17_27

15.10.2017

019

Ocú a Milan Bartoš

18.10.2017

020

Ocú a Jozef Čmiko

18.10.2017

021

Ocú a MD-Elektro

28.10.2018

022

Ocú a Záhradníctvo HERDA

7.11.2017

023

Ocú a Kováčik Pavel

7.11.2017

024

Ocú a MIPE Invest,s.r.o.

10.1.2018

025

Ocú a SIP SK s.r.o.

10.1.2018

026

Ocú a Tech.služby mesta PE
Dodatok č. 2

10.1.2018

027

Ocú a Tech.služby mesta PE
Dodatok č. 6

10.1.2018

028

Ocú a SEWA, a.s.

10.1.2018

 


Zmluvy o nájme hrobových miest

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

2017/00323

Ocú a Anton Kollár

30.1.2017

2017/00324

Ocú a Miroslav Brida

6.6.2017

2017/00325

Ocú a Miroslav Brida

6.6.2017

2017/00326

Ocú a Ján Beňadik

17.7.2017

 

______________________________________________________________________________________

ZMLUVY 2016

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum vystavenia

001

Ocú a Ing.Iveta Centárová
Folk.súbor Jánošík

18.1.2016

002

Ocú a SR - MVSR
Zmluva o výpožičke

11.2.2016

003

Ocú a SR - MVSR
Zmluva o výpožičke

11.2.2016

004

Ocú a OMS spol,s.r.o.
DODATOK č.1 k Zmluve o dielo

24.2.2016

005

Ocú a DPOSR
Zmluva č. 26100

28.2.2016

006

Ocú a ENVI-PAK,a.s.

28.2.2016

007

Ocú a Pavel Kovačik

10.3.2016

008

Ocú a Milan Bartoš

7.3.2016

009

Ocú a Vladimír Meduna-5P

19.3.2016

010

Ocú a TJ Iskra Radobica

19.3.2016

011

Ocú a Orange Slovensko,a.s.

23.3.2016

012

Ocú a PMGSTAV SK,s.r.o.
Zmluva o dielo č.2/2016

23.3.2016

013

Ocú a DHZ Radobica

2.4.2016

014

Ocú a Ľubomír Pravda

2.4.2016

015

Ocú a Bukovinka

16.4.2016

016

Ocú a Nadácia ESET

16.4.2016

017

Ocú a SLOVGRAM

16.4.2016

018

Ocú a RKC PD

16.4.2016

019

Ocú a ENVI-PAK,a.s.

22.4.2016

020

Ocú a Dvôvera ,a.s.

22.4.2016

021

Ocú a Stredoslovenská energetika
Zmluva o výpožičke podperných bodov

7.5.2016

022

Ocú a Stredoslovenská energetika
Dohoda o spolupráci

7.5.2016

023

Ocú a OMS spol.s.r.o.

17.5.2016

024

Ocú a DOXX spol.s.r.o.

22.5.2016

025

Ocú a Ing.Jozef Adamkovič

28.5.2016

026

Ocú a Hudobná skupina Relax

5.7.2016

027

Ocú a MUDr. Marcela Laiferová

5.7.2016

028

Ocú a MHSR
Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

14.7.2016

029

Ocú a Nadácia Pontis
č. NM 16_242

15.7.2016

030

Ocú a SEPS, a.s.

28.7.2016

031

Ocú a SOZA

24.8.2016

032

Ocú a Tech. služby mesta PE

24.9.2016

033

Ocú a SPP-distribúcia,a.s.

28.11.2016

034

Ocú a Ľubomír Pravda

1.12.2016

035

Ocú a DAMEI,s.r.o.

5.12.2016

036

Ocú a Inta s.r.o.

12.12.2016

037

Ocú a MAGNA ENERGIA a.s.

15.12.2016

038

Ocú a Vladimír Meduna

21.12.2016

039

Ocú a Tech.služby PE
Dodatok č.1

5.1.2017

040

Ocú a Tech.služby PE
Dodatok č.5

5.1.2017

041

Ocú a AE group,s.r.o

5.1.2017

 


Zmluvy o nájme hrobových miest

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

2016/00312

Ocú a Terézia Šurianská

18.1.2016

2016/00313

Ocú a František Košovský

22.4.2016

2016/00314

Ocú a Mudr.Martin Prídavok

22.5.2016

2016/00315

Ocú a Viera Jankulová

19.7.2016

2016/00318

Ocú a Berta Kollárová

25.8.2016

2016/00319

Ocú a Berta Kollárová

25.8.2016

2016/00320

Ocú a Berta Kollárová

25.8.2016

2016/00321

Ocú a Margita Francová

24.9.2016

2016/00322

Ocú a Marián Píš

28.11.2016

 

______________________________________________________________________________________


ZMLUVY 2015

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum vystavenia

001

Ocú a Štefan Kotlár

26.1.2015

002

Ocú a Pavel Kovačik

10.2.2015

003

Ocú a Ing Jozef Adamkovič

7.3.2015

004

Ocú a EUFC SK s.r.o.

11.3.2015

005

Ocú a DHZ Radobica

23.3.2015

006

Ocú a Bukovinka

23.3.2015

007

Ocú a TJ ISKRA Radobica

27.3.2015

008

Ocú a Prima Banka

29.4.2015

009

Ocú a Ing.BÁTORY Viliam

30.4.2015

010

Ocú a CENTRUM BIOMASY,s.r.o.

30.4.2015

011

Ocú a RKC v Prievidzi

11.5.2015

012

Ocú a Ľubomír Pravda

20.5.2015

013

Ocú a Ján Kmeť

20.5.2015

014

Ocú a Nadácia Pontis

2.6.2015

015

Ocú a TOPSET Solutions s.r.o

2.6.2015

016

Ocú a AE group,s.r.o.

18.7.2015

017

Ocú a Support a Consulting s.r.o.

5.8.2015

018

Ocú a Vladimír Meduna

19.8.2015

019

Ocú a Miroslav Valenteje

25.8.2015

020

Ocú a Jozef Sluka

20.9.2015

021

Ocú a OMS,spol.s.r.o.

20.9.2015

022

Ocú a SAZOS s.r.o.

5.10.2015

023

Ocú a PPA

14.10.2015

024

Ocú a SAZOS s.r.o. Dodatok č.1

14.10.2015

025

Ocú a Nadácia Pontis

15.10.2015

026

Ocú a Generali Poisťovňa, a.s.

29.10.2015

027

Ocú a Prima banka
Zmluva o Municipálnom úvere

29.10.2015

028

Ocú a Prima banka
Dohoda o vydaní a vyplnení
blankozmenky

29.10.2015

029

Ocú a Min.hospodárstva SR
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku

23.12.2015

030

Ocú a OMS,spol.s.r.o.
Zmluva o dielo

28.12.2015

031

Ocú a Business Funding Solutions
Zmluva o nájme sklad. priestorov

28.12.2015

032

Ocú a Business Funding Solutions
Zmluva o dielo č.7/2015

28.12.2015

033

Ocú a Prima banka
Zmluva o Municipálnom úvere

28.12.2015

034

Ocú a Prima banka
Dohoda o vydaní a vyplnení
blankozmenky
č. 42/007/15

28.12.2015

035

Ocú a Tech.služby mesta PE,spol. s.r.o.
Dodatok č.4

28.12.2015

036

Ocú a Tech.služby mesta PE,spol. s.r.o.
Dodatok č.5

28.12.2015

037

Ocú a EUFC SK s.r.o.
č. 072/2015

28.12.2015


Zmluvy o nájme hrobových miest

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

2015/00308

Ocú a Miroslav Matiaš

18.1.2015

2015/00309

Ocú a Marta Bezdeková

29.5.2015

2015/00310

Ocú a Ján Poliak

29.5.2015

2015/00311

Ocú a Terézia Danišová

9.8.2015

 

______________________________________________________________________________________

ZMLUVY 2014

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum vystavenia

1/2014

Ocú a Ing.Viktor Cingel CSc.,Ing.Silvia Cingelová

3.1.2014

2/2014

Ocú a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ,a.s.

6.2.2014

3/2014

Ocú a SSE,a.s.

9.2.3014

4/2014

Ocú a SSE,a.s.

9.2.3014

5/2014

Ocú a SSE,a.s.

9.2.3014

6/2014

Ocú a SSE,a.s.

9.2.3014

7/2014

Ocú a SSE,a.s.

9.2.3014

8/2014

Ocú a SSE,a.s.

9.2.3014

9/2014

Ocú a SSE,a.s.

9.2.3014

10/2014

Ocú a SSE,a.s.

9.2.3014

010/2014

Ocú a Pavel Kovačik

13.3.2014

011/2014

Ocú a SSE,a.s.

23.2.2014

11/2014

Ocú a Pavel Kovačik

26.2.2014

Dodatok č.7

Ocú a TOPSET

18.4.2014

12/2014

Ocú a RKCPD

18.4.2014

13/2014

Ocú a GKÚ

18.4.2014

14/2014

Ocú Radobica a Ocú Oslany,Čereňany,H.Ves

28.4.2014

15/2014

Ocú a Ing.Jozef Adamkovič

4.5.2014

16/2014

Ocú a SPP

17.5.2014

17/2014

Ocú a TSK

15.6.2014

18/2014

Ocú a Nadácia Pontis

27.6.2014

19/2014

Ocú a Marian Slabý

15.9.2014

20/2014

Ocú a Ing. Bátory Viliam

15.9.2014

21/2014

Ocú a Ľubomír Pravda

15.9.2014

22/2014

Ocú a Radovan Havlík

15.9.2014

23/2014

Ocú a Ľubomír Pravda

18.10.2014

24/2014

Ocú a Zdenka Kopernická

18.10.2014

25/2014

Ocú a AE group,s.r.o.

20.10.2014

26/2014

Ocú a Nadácia Pontis

20.10.2014

27/2014

Ocú a Pavol Tonhauzer

30.10.2014

28/2014

Ocú a Pavel Kovačik

15.11.2014

29/2014

Ocú a Ľubomír Pravda

20.11.2014

30/2014

Ocú a MAGNA ENERGIA a.s.

20.11.2014

31/2014

Ocú a Slovak Telekom, a.s.

13.12.2014

32/2014

Ocú a Tech.služby mesta PE
Dodatok č.3

22.12.2014

33/2014

Ocú a Tech.služby mesta PE
Dodatok č.4

22.12.2014

34/2014

Ocú a TSK
Dodatok č.1

18.1.2015

 


Zmluvy o nájme hrobových miest

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

2014/00268

Ocú a Anna Majerská

25.1.2014

2014/00269

Ocú a Helena Francová

25.1.2014

2014/00270

Ocú a Agnesa Urbanová

25.1.2014

2014/00271

Ocú a Agnesa Urbanová

25.1.2014

2014/00272

Ocú a Emília Pálešová

25.1.2014

2014/00273

Ocú a Anton Franc

25.1.2014

2014/00274

Ocú a Emil Valenteje

25.1.2014

2014/00275

Ocú a Antónia Andrášiová

25.1.2014

2014/00276

Ocú a František Grergor

25.1.2014

2014/00277

Ocú a František Grergor

25.1.2014

2014/00278

Ocú a Helena Červená

9.2.2014

2014/00279

Ocú a Helena Červená

9.2.2014

2014/00280

Ocú a Marta Košovská

9.2.2014

2014/00281

Ocú a Helena Važanová

9.2.2014

2014/00282

Ocú a Mária Varényová

23.2.2014

2014/00283

Ocú a Valéria Janesová

23.2.2014

2014/00284

Ocú a MUDr.Jana Takáčová

14.3.2014

2014/00285

Ocú a MUDr.Jana Takáčová

14.3.2014

2014/00286

Ocú a Ľudmila Jankulová

14.3.2014

2014/00287

Ocú a Marián Foltán

14.3.2014

2014/00288

Ocú a Marián Foltán

14.3.2014

2014/00289

Ocú a Eva Kacinová

14.3.2014

2014/00290

Ocú a Anton Košovský

26.3.2014

2014/00291

Ocú a Marta Sládková

1.4.2014

2014/00292

Ocú a Marta Sládková

1.4.2014

2014/00293

Ocú a Irena Zámocká

28.4.2014

2014/00294

Ocú a Jozef Hrotek

28.4.2014

2014/00295

Ocú a Marián Píš

17.5.2014

2014/00296

Ocú a Marián Píš

17.5.2014

2014/00297

Ocú a Dezider Cibula

17.5.2014

2014/00298

Ocú a Kollár Anton

15.6.2014

2014/00299

Ocú a Foltanová Irena

15.6.2014

2014/00300

Ocú a Tomášová Anna

15.6.2014

2014/00301

Ocú a Tomášová Anna

15.6.2014

2014/00302

Ocú a Tomášová Anna

15.6.2014

2014/00303

Ocú a Kmeťová Dana

4.7.2014

2014/00304

Ocú a Čmiková Helena

15.9.2014

2014/00305

Ocú a Jančichová Marta

15.10.2014

2014/00306

Ocú a Švarc Ľuboš

20.11.2014

2014/00307

Ocú a Franc Emil

20.11.2014

 


______________________________________________________________________________________

ZMLUVY 2013

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum vystavenia

01/2013

Ocú a Bukovinka

7.1.2014

1/2013

Ocú a Peter Kucharčík

7.1.2013

Dodatok č.1

Ocú a TOPSET Solutions s.r.o.

24.1.2013

Dodatok č.5

Ocú a TOPSET Solutions s.r.o.

24.1.2013

9/2013

Ocú a Správa katastra Trenčín

8.1.2013

Dodatok č.1

Ocú a Vladimír Straka

28.12.2012

2/2013

Ocú a Mladí občania obce

15.2.2013

3/2013

Ocú a Ing.Arch. A.Mitlíková Mgr.Art. T.Bereš

11.3.2013

Dodatok č.6

Ocú a TOPSET Solutions s.r.o.

8.4.2013

4/2013

Ocú a Ing.Jozef ADAMKOVIČ

2.4.2013

5/2013

Ocú a Ing.Jozef ADAMKOVIČ

4.4.2013

6/2013

Zmluva
o zriadení spoločného obecného úradu

31.12.2012

7/2013

Ocú a SAD Prievidza a.s

28.3.2013

8/2013

Ocú a LESY SR

25.4.2013

9/2013

Ocú a P.Mikloš,M.Miklošová

28.5.2013

10/2013

Ocú a Mladí občania obce

30.6.2013

11/2013

Ocú a Slov.elektrárne,a.s.

30.6.2013

12/2013

Ocú a SE-D, a.s.

21.8.2013

6/1/2013

Ocú a MS Metal,s.r.o.

17.9.2013

Dodatok č.2

Ocú a Tech.služby mesta PE

28.1.2014

Dodatok č.3

Ocú a Tech.služby mesta PE

28.1.2014

13/2013

Ocú a TJ Iskra Radobica

28.1.2014

14/2013

Ocú a DHZ Radobica

28.1.2014

15/2013

Ocú a Bukovinka

28.1.2014

 


Zmluvy o nájme hrobových miest

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum zverejnenia

2013/00001

Ocú a Margita Francová

5.5.2013

2013/00002

Ocú a Margita Francová

5.5.2013

2013/00003

Ocú a Ing.Karol Valent

5.5.2013

2013/00004

Ocú a Milan Brida

5.5.2013

2013/00005

Ocú a Jarmila Jančichová

5.5.2013

2013/00006

Ocú a Terézia Jančichová

5.5.2013

2013/00007

Ocú a Ján Jančich

5.5.2013

2013/00008

Ocú a Stanislav Brida

15.5.2013

2013/00009

Ocú a Stanislav Brida

15.5.2013

2013/00010

Ocú a Stanislav Brida

15.5.2013

2013/00011

Ocú a Stanislav Brida

15.5.2013

2013/00012

Ocú a Pavel Mikloš

15.5.2013

2013/00013

Ocú a  Pavel Mikloš

15.5.2013

2013/00014

Ocú a Ľudmila Urbanová

15.5.2013

2013/00015

Ocú a Anna Obžerová

26.5.2013

2013/00016

Ocú a Gabriela Važanová

26.5.2013

2013/00017

Ocú a Eva Trniková

8.6.2013

2013/00018

Ocú a Mária Kollárová

18.6.2013

2013/00019

Ocú a Mária Kollárová

18.6.2013

2013/00020

Ocú a Mária Kollárová

18.6.2013

2013/00021

Ocú a PhDr.Stanislav Bartoš CSc.

18.6.2013

2013/00022

Ocú a Anton Franc

21.7.2013

2013/00023

Ocú a Anton Franc

21.7.2013

2013/00024

Ocú a Marta Francová

21.7.2013

2013/00025

Ocú a Marta Francová

21.7.2013

2013/00026

Ocú a Helena Francová

21.7.2013

2013/00027

Ocú a Helena Francová

21.7.2013

2013/00028

Ocú a Anna Hudecová

4.8.2013

2013/00029

Ocú a Marta Prídavková

17.8.2013

2013/00030

Ocú a Marta Prídavková

17.8.2013

2013/00031

Ocú a Emília Sluková

17.8.2013

2013/00032

Ocú a Emília Sluková

17.8.2013

2013/00033

Ocú a Anna Kmeťová

17.8.2013

2013/00034

Ocú a Anna Kmeťová

17.8.2013

2013/00035

Ocú a Vladislav Píš

17.8.2013

2013/00036

Ocú a Vladislav Píš

17.8.2013

2013/00037

Ocú a Jozefína Lietavská

17.8.2013

2013/00038

Ocú a Jozefína Lietavská

17.8.2013

2013/00039

Ocú a Jozefína Lietavská

17.8.2013

2013/00040

Ocú a Ing. Anton Kollár

20.8.2013

2013/00041

Ocú a Antónia Francová

14.9.2013

2013/00042

Ocú a Božena Kmeťová

14.9.2013

2013/00043

Ocú a Božena Kmeťová

14.9.2013

2013/00044

Ocú a Gabriela Kollárová

14.9.2013

2013/00045

Ocú a Gabriela Kollárová

14.9.2013

2013/00046

Ocú a Gabriela Kollárová

14.9.2013

2013/00047

Ocú a Hedviga Francová

14.9.2013

2013/00048

Ocú a Hedviga Francová

14.9.2013

2013/00049

Ocú a Hedviga Francová

14.9.2013

2013/00050

Ocú a Jozef Čmiko

14.9.2013

2013/00051

Ocú a Jozef Čmiko

14.9.2013

2013/00052

Ocú a Jozef Čmiko

14.9.2013

2013/00053

Ocú a Darina Galanská

14.9.2013

2013/00054

Ocú a Darina Galanská

14.9.2013

2013/00055

Ocú a Milan Foltán

14.9.2013

2013/00056

Ocú a Milan Foltán

17.9.2013

2013/00057

Ocú a Ivan Franc

17.9.2013

2013/00058

Ocú a Antónia Francová

17.9.2013

2013/00059

Ocú a Eva Škadrová

17.9.2013

2013/00060

Ocú a Anna Šúňovská

17.9.2013

2013/00061

Ocú a Daniela Kulperová

17.9.2013

2013/00062

Ocú a Darina Galanská

17.9.2013

2013/00063

Ocú a Eva Košovská

17.9.2013

2013/00064

Ocú a Ľudmila Bridová

17.9.2013

2013/00065

Ocú a Ľudmila Bridová

17.9.2013

2013/00066

Ocú a Ľudmila Bridová

17.9.2013

2013/00067

Ocú a Eva Košovská

17.9.2013

2013/00068

Ocú a Filoména Pravdová

17.9.2013

2013/00069

Ocú a Eva Šandriková

17.9.2013

2013/00070

Ocú a Eva Šandriková

17.9.2013

2013/00071

Ocú a Eva Šandriková

4.10.2013

2013/00072

Ocú a Ján Kobes

4.10.2013

2013/00073

Ocú a Ľudmila Bartošová

4.10.2013

2013/00074

Ocú a Ľudmila Bartošová

4.10.2013

2013/00075

Ocú a Veronika Pravdová

4.10.2013

2013/00076

Ocú a Ľudmila Francová

4.10.2013

2013/00077

Ocú a Ľudmila Francová

4.10.2013

2013/00078

Ocú a Mgr.Jozefína Trniková

4.10.2013

2013/00079

Ocú a Mgr.Jozefína Trniková

4.10.2013

2013/00080

Ocú a Mgr.Jozefína Trniková

4.10.2013

2013/00081

Ocú a Peter Valenteje

7.10.2013

2013/00082

Ocú a František Jančich

7.10.2013

2013/00083

Ocú a František Jančich

7.10.2013

2013/00084

Ocú a Agnesa Bartošová

7.10.2013

2013/00085

Ocú a Agnesa Bartošová

7.10.2013

2013/00086

Ocú a Dana Jančichová

7.10.2013

2013/00087

Ocú a Dana Jančichová

7.10.2013

2013/00088

Ocú a Agnesa Svitková

7.10.2013

2013/00089

Ocú a Mária Valenteje

7.10.2013

2013/00090

Ocú a Mária Valenteje

7.10.2013

2013/00091

Ocú a Mária Kollárová

9.10.2013

2013/00092

Ocú a Mária Kollárová

9.10.2013

2013/00093

Ocú a Mária Kollárová

9.10.2013

2013/00094

Ocú a Mária Kmeťová

9.10.2013

2013/00095

Ocú a Mária Kmeťová

9.10.2013

2013/00096

Ocú a Milan Kollár

9.10.2013

2013/00097

Ocú a Milan Kollár

9.10.2013

2013/00098

Ocú a Karol Franc

9.10.2013

2013/00099

Ocú a Karol Franc

9.10.2013

2013/00100

Ocú a Emília Krištofíková

9.10.2013

2013/00101

Ocú a Emília Krištofíková

12.10.2013

2013/00102

Ocú a Ivan Kmeť

12.10.2013

2013/00103

Ocú a Ivan Kmeť

12.10.2013

2013/00104

Ocú a Ivan Kmeť

12.10.2013

2013/00105

Ocú a Zdenek Gregor

12.10.2013

2013/00106

Ocú a Zdenek Gregor

12.10.2013

2013/00107

Ocú a Antónia Čmiková

12.10.2013

2013/00108

Ocú a Marta Oberfrancová

26.10.2013

2013/00109

Ocú a Marta Oberfrancová

26.10.2013

2013/00110

Ocú a Janka Žigmondová

26.10.2013

2013/00111

Ocú a Marta Oberfrancová

26.10.2013

2013/00112

Ocú a Ľuboš Jančich

26.10.2013

2013/00113

Ocú a Mária Gregorová

26.10.2013

2013/00114

Ocú a Helena Trniková

26.10.2013

2013/00115

Ocú a Helena Trniková

26.10.2013

2013/00116

Ocú a Helena Trniková

26.10.2013

2013/00117

Ocú a Emil Kollár

26.10.2013

2013/00118

Ocú a Rudolf Tomáš

26.10.2013

2013/00119

Ocú a Miluška Janesová

26.10.2013

2013/00120

Ocú a Miluška Janesová

26.10.2013

2013/00121

Ocú a Miluška Janesová

26.10.2013

2013/00122

Ocú a Mária Urbanová

26.10.2013

2013/00123

Ocú a Marta Jančichová

26.10.2013

2013/00124

Ocú a Marta Jančichová

26.10.2013

2013/00125

Ocú a Helena Stanová

26.10.2013

2013/00126

Ocú a Eva Kacinová

26.10.2013

2013/00127

Ocú a Eva Kacinová

26.10.2013

2013/00128

Ocú a Dušan Gregor

26.10.2013

2013/00129

Ocú a Katarína Kmeťová

26.10.2013

2013/00130

Ocú a Milan Unterfranc

1.11.2013

2013/00131

Ocú a Ing.Ján Oberfranc

1.11.2013

2013/00132

Ocú a Ing.Ján Oberfranc

1.11.2013

2013/00133

Ocú a Ing.Ján Oberfranc

1.11.2013

2013/00134

Ocú a Štefan Kollár

1.11.2013

2013/00135

Ocú a Ľuboš Hvojník

1.11.2013

2013/00136

Ocú a Ľuboš Hvojník

1.11.2013

2013/00137

Ocú a Vladislav Košovský

1.11.2013

2013/00138

Ocú a Vladislav Košovský

1.11.2013

2013/00139

Ocú a Mgr.Mária Kollárová

1.11.2013

2013/00140

Ocú a Emília Myjavcová

1.11.2013

2013/00141

Ocú a Emília Myjavcová

3.11.2013

2013/00142

Ocú a Emília Myjavcová

3.11.2013

2013/00143

Ocú a Anna Kmeťová

3.11.2013

2013/00144

Ocú a Jana Balažková

3.11.2013

2013/00145

Ocú a Jana Balažková

3.11.2013

2013/00146

Ocú a Jana Balažková

3.11.2013

2013/00147

Ocú a Ľudmila Francová

3.11.2013

2013/00148

Ocú a Marta Košovská

3.11.2013

2013/00149

Ocú a Marta Košovská

3.11.2013

2013/00150

Ocú a Antónia Kacinová

3.11.2013

2013/00151

Ocú a Helena Francová

3.11.2013

2013/00152

Ocú a Miroslav Košovský

3.11.2013

2013/00153

Ocú a Oľga Francová

3.11.2013

2013/00154

Ocú a Anna Vrtielová

22.11.2013

2013/00155

Ocú a Helena Francová

22.11.2013

2013/00156

Ocú a Anna Jankulová

22.11.2013

2013/00157

Ocú a Pavla Zjabová

22.11.2013

2013/00158

Ocú a Pavla Zjabová

22.11.2013

2013/00159

Ocú a Marta Foltánová

22.11.2013

2013/00160

Ocú a Marta Foltánová

22.11.2013

2013/00161

Ocú a Boleslav Valenteje

22.11.2013

2013/00162

Ocú a Marta Francová

22.11.2013

2013/00163

Ocú a Stanislav Brida

22.11.2013

2013/00164

Ocú a Božena Pinďurová

22.11.2013

2013/00165

Ocú a Božena Pinďurová

22.11.2013

2013/00166

Ocú a Anton Bitara

27.11.2013

2013/00167

Ocú a Anton Bitara

27.11.2013

2013/00168

Ocú a Viliam Gregor

27.11.2013

2013/00169

Ocú a Viliam Gregor

27.11.2013

2013/00170

Ocú a Jarmila Pravdová

27.11.2013

2013/00171

Ocú a Jarmila Pravdová

2.1.2014

2013/00172

Ocú a Darina Mokrá

2.1.2014

2013/00173

Ocú a Veronika Straková

2.1.2014

2013/00174

Ocú a Veronika Straková

2.1.2014

2013/00175

Ocú a Veronika Straková

2.1.2014

2013/00176

Ocú a Mária Gubánová

2.1.2014

2013/00177

Ocú a Jozef Zjaba

2.1.2014

2013/00178

Ocú a Jozef Zjaba

2.1.2014

2013/00179

Ocú a Helena Dospelová

2.1.2014

2013/00180

Ocú a Rudolf Franc

2.1.2014

2013/00181

Ocú a Rudolf Franc

2.1.2014

2013/00182

Ocú a František Kmeť

2.1.2014

2013/00183

Ocú a František Kmeť

2.1.2014

2013/00184

Ocú a Emília Urbanová

2.1.2014

2013/00185

Ocú a Emília Urbanová

2.1.2014

2013/00186

Ocú a Vincent Urban

2.1.2014

2013/00187

Ocú a Vincent Urban

2.1.2014

2013/00188

Ocú a Ján Poliak

2.1.2014

2013/00189

Ocú a Dezider Cibula

2.1.2014

2013/00190

Ocú a Dezider Cibula

2.1.2014

2013/00191

Ocú a Ján Poliak

3.1.2014

2013/00192

Ocú a Ján Poliak

3.1.2014

2013/00193

Ocú a Ján Poliak

3.1.2014

2013/00194

Ocú a Ján Poliak

3.1.2014

2013/00195

Ocú a Ján Poliak

3.1.2014

2013/00196

Ocú a Jozef Urban

3.1.2014

2013/00197

Ocú a Eva Herdová

3.1.2014

2013/00198

Ocú a Iva Školkayová

3.1.2014

2013/00199

Ocú a Iva Školkayová

3.1.2014

2013/00200

Ocú a Drahomíra Vašková

3.1.2014

2013/00201

Ocú a Jozef Kollár

4.1.2014

2013/00202

Ocú a Jozef Kollár

4.1.2014

2013/00203

Ocú a Jozef Kollár

4.1.2014

2013/00204

Ocú a PaeDr.Jozef Franc

4.1.2014

2013/00205

Ocú a PaeDr.Jozef Franc

4.1.2014

2013/00206

Ocú a Marián Geťko

4.1.2014

2013/00207

Ocú a Marián Geťko

4.1.2014

2013/00208

Ocú a Vincent Urban

4.1.2014

2013/00209

Ocú a Anna Kmeťová

4.1.2014

2013/00210

Ocú a Anna Kmeťová

4.1.2014

2013/00211

Ocú a Anna Kmeťová

4.1.2014

2013/00212

Ocú a Vladislav Brida

4.1.2014

2013/00213

Ocú a Vladislav Brida

4.1.2014

2013/00214

Ocú a Július Urban

4.1.2014

2013/00215

Ocú a Pavol Trnik

4.1.2014

2013/00216

Ocú a Pavol Trnik

4.1.2014

2013/00217

Ocú a Pavol Trnik

4.1.2014

2013/00218

Ocú a Jarmila Dvončová

4.1.2014

2013/00219

Ocú a Helena Tomášová

4.1.2014

2013/00220

Ocú a Helena Tomášová

4.1.2014

2013/00221

Ocú a Helena Červená

4.1.2014

2013/00222

Ocú a Helena Červená

4.1.2014

2013/00223

Ocú a Anton Košovský

4.1.2014

2013/00224

Ocú a Eva Debnárová

4.1.2014

2013/00225

Ocú a Eva Debnárová

4.1.2014

2013/00226

Ocú a Eva Debnárová

4.1.2014

2013/00227

Ocú a Lýdia Francová

4.1.2014

2013/00228

Ocú a Anna Jankulová

4.1.2014

2013/00229

Ocú a Slávka Košovská

4.1.2014

2013/00230

Ocú a Anna Majerská

4.1.2014

2013/00231

Ocú a Anna Klimentová

4.1.2014

2013/00232

Ocú a Helana Francová

6.1.2014

2013/00233

Ocú a Ľudovít Jančich

6.1.2014

2013/00234

Ocú a Eva Drobcová

6.1.2014

2013/00235

Ocú a Anton Kopál

6.1.2014

2013/00236

Ocú a Oľga Glozmeková

6.1.2014

2013/00237

Ocú a Ján Kollár

6.1.2014

2013/00238

Ocú a Mária Hvojniková

6.1.2014

2013/00239

Ocú a Vladislav Kollár

6.1.2014

2013/00240

Ocú a Vladislav Kollár

6.1.2014

2013/00241

Ocú a Valent Prídavok

6.1.2014

2013/00242

Ocú a Valent Prídavok

6.1.2014

2013/00243

Ocú a Ing.Pavel Švarc

7.1.2014

2013/00244

Ocú a Ing.Pavel Švarc

7.1.2014

2013/00245

Ocú a Renáta Kováčová

7.1.2014

2013/00246

Ocú a Ing.Pavel Švarc

7.1.2014

2013/00247

Ocú a Emília Pálešová

7.1.2014

2013/00248

Ocú a Helana Kmeťová

7.1.2014

2013/00249

Ocú a Helana Kmeťová

7.1.2014

2013/00250

Ocú a Darina Foltánová

7.1.2014

2013/00251

Ocú a Jozef Košovský

7.1.2014

2013/00252

Ocú a Jozef Košovský

7.1.2014

2013/00253

Ocú a Olga Huleniová

12.1.2014

2013/00254

Ocú a Olga Huleniová

12.1.2014

2013/00255

Ocú a Milan Hudec

12.1.2014

2013/00256

Ocú a Milan Hudec

12.1.2014

2013/00257

Ocú a Milan Hudec

12.1.2014

2013/00258

Ocú a Ing.Miroslav Sluka

12.1.2014

2013/00259

Ocú a Jozef Košovský

12.1.2014

2013/00260

Ocú a Jozef Kollár

12.1.2014

2013/00261

Ocú a Jozef Kollár

12.1.2014

2013/00262

Ocú a Mária Szabová

12.1.2014

2013/00263

Ocú a Mária Szabová

12.1.2014

2013/00264

Ocú a Tomáš Tomáš

24.1.2014

2013/00265

Ocú a Tomáš Tomáš

24.1.2014

2013/00266

Ocú a Tomáš Tomáš

24.1.2014

2013/00267

Ocú a Ján Kollár

24.1.2014

______________________________________________________________________________________

ZMLUVY 2012

Číslo zmluvy

Zmluva medzi

Dátum vystavenia

002/2012

Pavel Kovačik

10.2.2012

1/2012

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2.4.2012

2/2012

Katastrálny úrad v Trencíne

30.5.2012

3/2012

Pavol Bajzík-BYTSERVIS

30.5.2012

001/2012

SIP SK s.r.o.

11.6.2012

4/2012

WinCITY Cintorín

17.7.2012

5/2012

J.Rybanský-Škoda Favorit1,3LX

13.8.2012

6/2012

J.Rybanský-traktor Zetor 5245

13.8.2012

7/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

8/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

9/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

10/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

11/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

12/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

13/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

14/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

15/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

16/2012

Stredoslovenská energetika

17.9.2012

17/2012

INCON spol, s. r. o

29.10.2012

18/2012

Daniel Mego DEMI

15.11.2012

19/2012

TOPSET Ing.Ján Vlček

11.11.2012

20/2012

Tech.služby mesta Partizánske

7.12.2012

21/2012

Ocú a TJ ISKRA RADOBICA

30.12.2012

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky