Register faktúr - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Register faktúr

SAMOSPRÁVA > Povinné zverejňovanie

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.
Povinne zverejňovaná zmluva, objednávka a faktúra sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce, či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

Faktúry: Podľa § 5b sa zverejňujú prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady. Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

_______________________________________________________________________________________

FAKTÚRY 2020

Faktúry doručené obci Radobica od 1.1.2020 do 31.12.2020 .pdf

_______________________________________________________________________________________

FAKTÚRY 2019

Faktúry doručené obci Radobica od 1.1.2019 do 31.12.2019 .pdf

_______________________________________________________________________________________

FAKTÚRY 2015

Dátum zverejnenia

Číslo dokladu

Dodávateľ

Variabilný symbol

Obnos dokladu

Uhradené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum úhrady

26.1.2015

1

StVPS

241241125

4,43

4,43

29.12.2014

12.1.2015

8.1.2015

26.1.2015

2

StVPS

241227344

78,62

78,62

19.12.2014

6.1.2015

8.1.2015

26.1.2015

3

Slovak Telekom,a.s.

7412005414

34,20

34,20

22.10.2014

9.1.2015

8.1.2015

26.1.2015

4

ajfa+avis

531742015

49,50

49,50

2.1.2015

14.1.2015

9.1.2015

26.1.2015

5

Oto Mikloš

2

30,00

30,00

3.1.2015

10.1.2015

9.1.2015

26.1.2015

6

Jozef Švrček

262014

30,00

30,00

22.12.2014

29.12.2014

9.1.2015

26.1.2015

7

Slovak Telekom,a.s.

2769531894

58,99

58,99

3.1.2015

19.1.2015

13.1.2015

26.1.2015

8

Tech.služby mesta PE

51059414

570,06

570,06

31.12.2014

15.1.2015

13.1.2015

26.1.2015

9

MAGNA ENERGIA

1011503435

647,26

647,26

8.1.2015

15.1.2015

13.1.2015

26.1.2015

10

VEPOS,spol.s.r.o.

20140689

250,26

250,26

8.1.2015

22.1.2015

13.1.2015

3.2.2015

11

Pilana TON

2014054

1700,00

1700,00

12.12.2014

19.12.2014

20.1.2015

3.2.2015

12

GKV a Ac, s.r.o.

20155056

50,00

50,00

7.1.2015

17.1.2015

20.1.2015

3.2.2015

13

Vladimír Straka

013

280,00

280,00

31.12.2014

15.1.2015

20.1.2015

3.2.2015

14

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209154024

22,86

22,86

11.1.2015

29.1.2015

20.1.2015

3.2.2015

15

Signo, s.r.o.

150085

26,00

26,00

26.1.2015

26.1.2015

20.1.2015

5.2.2015

16

SoftServis

35019

56,40

56,40

14.1.2015

14.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

17

INTA s.r.o.

14121992

21,60

21,60

31.12.2014

25.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

18

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209151023

25,38

25,38

13.1.2015

29.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

19

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209146024

2596,90

2596,90

13.1.2015

29.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

20

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209152023

-1693,08

-1693,08

13.1.2015

29.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

21

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209162023

-12,52

-12,52

13.1.2015

29.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

22

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209164023

-242,94

-242,94

13.1.2015

29.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

23

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209166023

-501,01

-501,01

13.1.2015

29.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

24

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209150033

-421,51

-421,51

13.1.2015

29.1.2015

27.1.2015

5.2.2015

25

PALIMPEX s.r.o.

41150003

395,23

395,23

13.1.2015

27.1.2015

28.1.2015

5.2.2015

26

PALIMPEX s.r.o.

41150002

790,46

790,46

13.1.2015

27.1.2015

28.1.2015

7.3.2015

27

Slovak Telekom,a.s.

7500863596

34,61

34,61

22.1.2015

9.2.2015

6.2.2015

7.3.2015

28

CDCP

1400252120

63,71

63,71

31.12.2014

28.2.2015

6.2.2015

7.3.2015

29

MAGNA ENERGIA a.s.

1011509202

637,60

637,60

30.1.2015

15.2.2015

6.2.2015

7.3.2015

30

VEPOS,spol.s.r.o.

20150011

101,19

101,19

2.2.2015

16.2.2015

6.2.2015

7.3.2015

31

FORUM s.r.o

1688830401

64,80

64,80

16.1.2015

5.2.2015

6.2.2015

7.3.2015

32

INTA s.r.o.

15010475

21,60

21,60

4.2.2015

18.2.2015

16.2.2015

7.3.2015

33

Kominár Hlinka J.

10150003

59,40

59,40

7.2.2015

21.2.2015

16.2.2015

7.3.2015

34

inPlus.co s.r.o.

19562015

72,01

72,01

10.2.2015

17.2.2015

16.2.2015

7.3.2015

35

Viera Pechová

31500046

77,80

77,80

4.2.2015

9.2.2015

6.2.2015

8.3.2015

36

Tech.služby mesta PE

51003215

538,42

538,42

4.2.2015

19.2.2015

16.2.2015

8.3.2015

37

Slovak Telekom,a.s.

9770485949

60,92

60,92

3.2.2015

17.2.2015

16.2.2015

8.3.2015

38

SAD Prievidza a.s.

701141800

300,00

300,00

2.12.2014

16.2.2015

15.12.2014

8.3.2015

39

ZMOS

00318451

24,00

24,00

18.2.2015

18.2.2015

19.12.2014

8.3.2015

40

IKARCOM

11500044

52,00

52,00

12.2.2015

19.2.2015

16.2.2015

8.3.2015

41

Vladinír Straka

001

280,00

280,00

31.12.2015

15.2.2015

20.2.2015

8.3.2015

42

FORUM s.r.o.

1688853701

87,18

87,18

4.2.2015

25.2.2015

20.2.2015

8.3.2015

43

TOPSET s.r.o.

150953

44,36

44,36

19.2.2015

5.3.2015

4.3.2015

8.3.2015

44

TOPSET s.r.o.

150529

453,00

453,00

19.2.2015

5.3.2015

4.3.2015

8.3.2015

45

SoftServis

35118

58,80

58,80

27.2.2015

9.3.2015

4.3.2015

8.3.2015

46

Slovak Telekom,a.s.

7501704917

36,47

36,47

22.2.2015

9.3.2015

4.3.2015

8.3.2015

47

ŠOPSR

20150052

66,38

66,38

23.2.2015

9.3.2015

4.3.2015

8.3.2015

48

Mesto Nováky

3227500021

1039,80

259,95

16.2.2015

10.3.2015

4.3.2015

8.3.2015

49

ZMOS

310333

24,00

24,00

23.2.2015

9.3.2015

4.3.2015

31.3.2015

50

MALIŠKA s.r.o.

150560

321,54

321,54

28.2.2015

7.3.2015

10.3.2015

31.3.2015

51

Ladicky s.r.o.

1501000109

69,55

69,55

2.3.2015

16.3.2015

10.3.2015

31.3.2015

52

Ing.Jozef Adamkovič

2015026

600,00

600,00

3.3.2015

10.3.2015

10.3.2015

31.3.2015

53

ZMOHN

20002615

103,88

103,88

26.2.2015

11.3.2015

10.3.2015

31.3.2015

54

Slovak Telekom,a.s.

9771460468

84,83

84,83

3.3.2015

17.3.2015

13.3.2015

31.3.2015

55

Tech.služby mesta PE

51007815

551,11

551,11

4.3.2015

19.3.2015

13.3.2015

31.3.2015

56

MAGNA ENERGIA a.s.

1011514230

637,60

637,60

27.2.2015

15.3.2015

13.3.2015

31.3.2015

57

SOZA

2151106586

14,28

14,28

3.3.2015

18.3.2015

13.3.2015

31.3.2015

58

EUFC SK s.r.o.

0072015

1680,00

1680,00

11.3.2015

16.3.2015

13.3.2015

31.3.2015

59

IRIS

20150139

31,90

31,90

9.3.2015

16.3.2015

17.3.2015

31.3.2015

60

StVPS

251055805

35,10

35,10

12.3.2015

27.3.2015

25.3.2015

31.3.2015

61

StVPS

251055806

70,20

70,20

12.3.2015

27.3.2015

25.3.2015

31.3.2015

62

Pavol Tonhauser Pilana Ton

20150012

4165,00

4165,00

19.3.2015

3.4.2015

25.3.2015

31.3.2015

63

SoftServis

35128

78,60

78,60

19.3.2015

29.3.2015

25.3.2015

31.3.2015

64

INTA s.r.o.

15021087

21,60

21,60

13.3.2015

27.3.2015

25.3.2015

31.3.2015

65

Tibor Mališka-STAVIVÁ

150195

326,18

326,18

16.3.2015

23.3.2015

25.3.2015

4.4.2015

66

alza.sk

152871670

611,51

611,510

16.3.2015

28.3.2015

25.3.2015

4.4.2015

67

Tech.služby mesta PE

54015029

370,09

370,09

6.3.2015

20.3.2015

19.3.2015

4.4.2015

68

StVPS

251062431

39,31

39,31

19.3.2015

3.4.2015

31.3.2015

4.4.2015

69

IVES Košice

5590018597

83,65

83,65

20.3.2015

3.4.2015

31.3.2015

4.4.2015

70

Vladimír Straka

002

280,00

280,00

3.3.2015

15.3.2015

31.3.2015

4.4.2015

71

MALIŠKA s.r.o.

150821

9,00

9,00

24.3.2015

31.3.2015

31.3.2015

4.4.2015

72

TOPSET s.r.o.

9150165

12,00

12,00

27.3.2015

10.4.2015

31.3.2015

4.4.2015

73

Rekos PE s.r.o.

1503021

384,71

384,71

30.3.2015

13.4.2014

31.3.2015

 

_______________________________________________________________________________________


FAKTÚRY 2014

Dátum zverejnenia

Číslo dokladu

Dodávateľ

Variabilný symbol

Obnos dokladu

Uhradené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum úhrady

28.1.2014

1

Slovak Telekom a.s.

7313847388

35,99

35,99

22.12.2013

9.1.2014

7.1.2014

28.1.2014

2

StVPS, a.s.

231338017

17,42

17,42

30.12.2013

19.1.2014

13.1.2014

28.1.2014

3

Slovak Telekom a.s.

5757641322

61,74

61,74

3.1.2014

17.1.2014

13.1.2014

28.1.2014

4

VEPOS spol.s.r.o.

20130718

42,58

42,58

3.1.2014

17.1.2014

13.1.2014

28.1.2014

5

StVPS, a.s.

2313345533

442,30

442,30

31.12.2013

17.1.2014

13.1.2014

28.1.2014

6

WebSupport, s.r.o.

1141533

1,56

1,56

4.1.2014

11.1.2014

13.1.2014

28.1.2014

7

AJFA+Avis, s.r.o.

837052014

49,50

49,50

2.1.2014

12.1.2014

13.1.2014

28.1.2014

8

RM Gastro - Jaz s.r.o.

21400016

330,92

330,92

10.1.2014

20.1.2014

15.1.2014

28.1.2014

9

LUBENÁ

201401

200,00

200,00

5.1.2014

15.1.2014

15.1.2014

28.1.2014

10

Vladimir Straka

012

280,00

280,00

4.1.2014

15.1.2014

15.1.2014

28.1.2014

11

GEBER s.r.o.

1400015

106,00

106,00

16.1.2014

20.1.2014

20.1.2014

6.2.2014

12

TOPSET

131624

12,60

12,60

31.12.2013

14.1.2014

23.1.2014

6.2.2014

13

SOFTSERVIS

34016

72,60

72,60

15.1.2014

25.1.2014

23.1.2014

6.2.2014

14

Palimpex s.r.o.

41140004

395,23

395,23

24.1.2014

7.2.2014

28.1.2014

6.2.2014

15

Palimpex s.r.o.

41140003

790,46

790,46

24.1.2014

7.2.2014

28.1.2014

6.2.2014

16

GKV a AC,s.r.o.

2014056

50,00

50,00

16.1.2014

26.1.2014

28.1.2014

6.2.2014

17

Kominár Hlinka Jozef

14002

108,97

108,97

14.1.2014

28.1.2014

28.1.2014

6.2.2014

18

AJFA+Avis, s.r.o.

20141667

49,50

49,50

28.1.2014

28.1.2014

28.1.2014

9.2.2014

19

SSE a.s.

6209166022

581,02

581,02

14.1.2014

29.1.2014

28.1.2014

9.2.2014

20

SSE, a.s.

6209150032

338,21

338,21

14.1.2014

28.1.2014

28.1.2014

9.2.2014

21

SSE, a.s.

6209146023

-1407,06

-1407,06

14.1.2014

29.1.2014

28.1.2014

9.2.2014

22

SSE, a.s.

6209151022

-8,91

-8,91

14.1.2014

29.1.2014

28.1.2014

9.2.2014

23

SSE, a.s.

6209152022

2094,48

2094,48

14.1.2014

29.1.2014

28.1.2014

9.2.2014

24

SSE, a.s.

6209154023

5,05

5,05

14.1.2014

29.1.2014

28.1.2014

9.2.2014

25

SSE, a.s.

6209162022

-118,44

-118,44

14.1.2014

29.1.2014

28.1.2014

9.2.2014

26

SSE, a.s.

6209164022

-393,87

393,87

14.1.2014

29.1.2014

28.1.2014

2.3.2014

27

2U spol,s.r.o.

21140122

46,80

46,80

7.2.2014

21.2.2014

10.2.2014

2.3.2014

28

Technické služby mesta Partizánske

51002314

589,71

589,71

4.2.2014

19.2.2014

11.2.2014

2.3.2014

29

Slovak Telekom a.s.

7758622520

81,97

81,97

3.2.2014

3.2.2014

11.2.2014

2.3.2014

30

Slovak Telekom a.s.

7401110069

30,37

30,37

22.1.2014

12.2.2014

11.2.2014

2.3.2014

31

Ing.Miroslav Ďuriš TVS

282014

9,50

9,50

3.2.2014

10.2.2014

11.2.2014

2.3.2014

32

Prima banka Slovakia,a.s.

5522014

6,00

6,00

6.2.2014

6.2.2014

6.2.2014

2.3.2014

33

ZPOS

832013

20,56

20,56

5.12.2013

31.3.2014

17.2.2014

2.3.2014

34

Kováčik S.R.O.

20140084

269,62

269,62

6.2.2014

20.2.2014

12.2.2014

2.3.2014

35

CDCP SR,a.s.

1054015848

63,71

63,71

31.12.2014

28.2.2014

17.2.2014

2.3.2014

36

SOFTSERVIS

34059

68,70

68,70

11.2.2014

21.2.2014

17.2.2014

2.3.2014

37

VEPOS, spol.s.r.o.

201440061

156,68

156,68

14.2.2014

28.2.2014

17.2.2014

2.3.2014

38

TFA SK, s.r.o.

20144092

137,50

137,50

13.2.2014

27.2.2014

17.2.2014

2.3.2014

39

PEHA

11400008

159,85

159,85

7.2.2014

21.2.2014

17.2.2014

2.3.2014

40

RM Gastro-JAZ s.r.o.

21400147

1534,13

1534,13

17.2.2014

27.2.2014

18.2.2014

14.3.2014

41

PROBO

140800010

381,58

381,58

7.2.2014

21.2.2014

11.2.2014

14.3.2014

42

Združ.miest a obci hor.Nitry

20001614

102,29

102,29

24.2.2014

9.3.2014

28.2.2014

14.3.2014

43

Vladimír Straka

001

280,00

280,00

15.2.2014

21.1.2014

28.2.2014

26.3.2014

44

Mesto Nováky

3220400021

1023,84

1022,84

26.2.2014

31.12.2014

6.3.2014

26.3.2014

45

Slovak Telekom a.s.

7402213641

39,43

39,43

22.2.2014

10.3.2014

6.3.2014

26.3.2014

46

Slovak Telekom a.s.

2759613234

63,66

63,66

3.3.2014

17.3.2014

12.3.2014

26.3.2014

47

Hlinka Jozef

14003

75,00

75,00

22.1.2014

5.2.2014

12.3.2014

26.3.2014

48

JULA-Juraj Lacúška

10/14

440,40

440,40

28.1.2014

14.3.2014

12.3.2014

26.3.2014

49

JULA-Juraj Lacúška

9/14

414,95

414,95

28.1.2014

14.3.2014

12.3.2014

26.3.2014

50

TOPSET

9140101

12,00

12,00

28.1.2014

14.3.2014

12.3.2014

26.3.2014

51

SOZA

2141106763

14,28

14,28

5.3.2014

20.3.2014

12.3.2014

26.3.2014

52

Technické služby mesta Partizánske

51006514

569,17

569,17

3.3.2014

18.3.2014

12.3.2014

26.3.2014

53

VEPOS, spol.s.r.o.

20140076

94,10

94,10

3.3.2014

17.3.2014

12.3.2014

26.3.2014

54

Vladimír Straka

002

280,00

280,00

28.2.2014

15.3.2014

17.3.214

1.4.2014

55

Ing.Bátory Viliam

1/2014

567,00

567,00

13.3.2014

20.3.2014

20.3.2014

1.4.2014

56

Technické služby mesta Partizánske

54014035

536,28

536,28

5.3.2014

4.4.2014

20.3.2014

1.4.2014

57

Geod.a kat.ústav Bratislava

484330798

18,00

18,00

6.3.2014

20.3.2014

20.3.2014

1.4.2014

58

INTA s.r.o.

14030677

14,00

14,00

13.3.2014

27.3.2014

20.3.2014

1.4.2014

59

OFZPD

140172

374,00

374,00

18.2.2014

31.3.2014

20.3.2014

13.4.2014

60

TOPSET

140190

44,36

44,36

20.3.2014

3.4.2014

28.3.2014

13.4.2014

61

SOFTSERVIS

34153

48,60

48,60

26.3.2014

5.4.2014

28.3.2014

13.4.2014

62

SOFTSERVIS

34136

46,50

46,50

21.3.2014

31.3.2014

28.3.2014

13.4.2014

63

RVC

001

150,00

150,00

31.3.2014

31.3.2014

31.3.2014

13.4.2014

64

Slovak Telekom a.s.

7403215406

29,39

29,39

22.3.2014

9.4.2014

3.4.2014

13.4.2014

65

OZ Medzihorie

002

154,20

154,20

19.3.2014

30.4.2014

3.4.2014

13.4.2014

66

Hlinka Jozef

14004

59,40

59,40

25.3.2014

8.4.2014

3.4.2014

13.4.2014

67

TOPSET

140771

446,00

446,00

27.3.2014

10.4.2014

8.4.2014

13.4.2014

68

SLOVGRAM

1405749

33,55

33,55

3.4,2014

24.4.2014

8.4.2014

13.4.2014

69

Technické služby mesta Partizánske

51010514

594,88

594,88

31.3.2014

15.4.2014

8.4.2014

13.4.2014

70

CNS,o.z.

202014609

149,00

149,00

4.4.2014

11.4.2014

8.4.2014

13.4.2014

71

INTA s.r.o.

1414665

28,80

28,80

12.2.2014

26.2.2014

8.4.2014

13.4.2014

72

VEPOS

20140133

105,77

105,77

4.4.2014

18.4.2014

8.4.2014

4.5.2014

73

Pletiva s.r.o.

140100069

36,90

36,90

18.3.2014

1.4.2014

1.4.2014

4.5.2014

74

RKC Prievidza

001

30,00

30,00

24.3.2014

30.4.2014

8.4.2014

4.5.2014

75

StVPS

214125750

340,68

340,68

31.3.2014

22.4.2014

16.4.2014

4.5.2014

76

StVPS

214125225

4,36

4,36

31.3.2014

22.4.2014

16.4.2014

4.5.2014

77

Slovak Telekom a.s.

5760606873

71,12

71,12

3.4.2014

17.4.2014

16.4.2014

4.5.2014

78

GKV a AC,s.r.o.

2014122

60,00

60,00

10.4.2014

20.4.2014

16.4.2014

4.5.2014

79

IVES Košice

5590015589

83,65

83,65

10.4.2014

24.4.2014

16.4.2014

4.5.2014

80

TOPSET

9140169

24,00

24,00

9.4.2014

23.4.2014

16.4.2014

4.5.2014

81

SOFTSERVIS

34174

44,40

44,40

15.4.2014

25.4.2014

16.4.2014

4.5.2014

82

Kooperativa

6568924801

180,06

180,06

1.4.2014

2.5.2014

23.4.2014

4.5.2014

83

Vladimír Straka

0032014

280,00

280,00

31.3.2014

15.4.2014

23.4.2014

4.5.2014

84

GKV a AC,s.r.o.

2014118

50,00

50,00

8.4.2014

18.4.2014

23.4.2014

4.5.2014

85

Komunálna poisťovňa

6811793312

105,00

105,00

13.2.2014

2.5.2014

23.4.2014

4.5.2014

86

Ing.Jozef Adamkovič

2014060

600,00

600,00

24.4.2014

24.4.2014

25.4.2014

4.5.2014

87

Rekos

1404015

52,91

52,91

22.4.2014

6.5.2014

25.4.2014

4.5.2014

88

StVPS

214112742

44,70

44,70

25.3.2014

22.4.2014

25.4.2014

4.5.2014

89

StVPS

214112741

27,00

27,00

25.3.2014

22.4.2014

25.4.2014

4.5.2014

90

INTA s.r.o.

14040397

21,60

21,60

7.4.2014

21.4.2014

25.4.2014

4.5.2014

91

ITSK

171400061

545,54

545,54

31.3.2014

7.4.2014

25.4.2014

4.5.2014

92

ELKO

740617

135,00

135,00

28.4.2014

5.5.2014

30.4.2014

17.5.2014

93

SPP

8400083033

216,36

216,36

28.4.2014

12.5.2014

30.4.2014

17.5.2014

94

B2B Partner s.r.o

SPF14403794

160,01

160,01

29.4.2014

13.5.2014

30.4.2014

17.5.2014

95

B2B Partner s.r.o

SPF14403795

921,71

921,71

29.4.2014

13.5.2014

30.4.2014

17.5.2014

96

BAJZIK s.r.o

1400100157

125,93

125,93

30.4.2014

10.5.2014

30.4.2014

17.5.2014

97

ELKO

740630

12,00

12,00

29.4.2014

6.5.2014

30.4.2014

17.5.2014

98

Ing.Oto Mikloš

1020

27,00

27,00

30.4.2014

7.5.2014

6.5.2014

17.5.2014

99

BAJZIK s.r.o

1400100127

321,88

321,88

1.4.2014

11.4.2014

6.5.2014

17.5.2014

100

Slovak Telekom a.s.

7404217493

35,54

35,54

22.4.2014

9.5.2014

6.5.2014

17.5.2014

101

OŠ DPO SR Martin

16052014

240,00

240,00

7.5.2014

7.5.2014

6.5.2014

3.6.2014

102

Slovak Telekom a.s.

7404217493

75,13

75,13

3.5.2014

19.5.2014

12.5.2014

3.6.2014

103

Mališka s.r.o.

141307

299,24

299,24

25.4.2014

2.5.2014

12.5.2014

3.6.2014

104

KOVOMAX BM s.r.o.

201040207

311,11

311,11

30.4.2014

19.5.2014

14.5.2014

3.6.2014

105

INTA s.r.o.

14050333

36,00

36,00

6.5.2014

20.5.2014

14.5.2014

3.6.2014

106

VEPOS

20140203

203,62

203,62

2.5.2014

16.5.2014

14.5.2014

3.6.2014

107

Komunálna poisťovňa

7205101514

16,25

16,25

12.5.2014

12.5.2014

14.5.2014

3.6.2014

108

Komunálna poisťovňa

7205101414

19,50

19,50

12.5.2014

12.5.2014

14.5.2014

3.6.2014

109

SPP

8400083033

216,36

216,36

12.5.2014

9.5.2014

9.5.2014

3.6.2014

110

Technické služby mesta Partizánske

51016014

831,49

831,49

6.5.2014

21.5.2014

19.5.2014

3.6.2014

111

Vladimír Straka

004

280,00

280,00

30.4.2014

15.5.2014

19.5.2014

3.6.2014

112

DOPO SR Martin

2014297

240,00

240,00

12.5.2014

12.5.2014

19.5.2014

17.6.2014

113

AUTOKOMP.-KARDAN

3011400119

369,00

369,00

16.5.2014

23.5.2014

23.5.2014

17.6.2014

114

SLOV TAIN,s.r.o.

61140102

227,46

227,46

12.5.2014

26.5.2014

23.5.2014

17.6.2014

115

KOVOMAX BM s.r.o.

14015072

206,35

206,35

17.5.2014

17.5.2014

23.5.2014

17.6.2014

116

REKOS PE ,spol.s.r.o.

1405012

259,04

259,04

12.5.2014

26.5.2014

23.5.2014

17.6.2014

117

Tibor Mališka-STAVIVÁ

140346

29,71

29,71

15.5.2014

22.5.2014

23.5.2014

17.6.2014

118

Vladimír Straka

005

350,00

350,00

28.5.2014

31.5.2014

30.5.2014

17.6.2014

119

Obec Oslany

201406

81,25

81,25

28.5.2014

11.6.2014

4.6.2014

17.6.2014

120

MALIŠKA s.r.o.

141829

173,18

173,18

26.5.2014

2.6.2014

4.6.2014

17.6.2014

121

Ondrej Gergel-Moger

2014405

86,40

86,40

27.5.2014

10.6.2014

4.6.2014

17.6.2014

122

Slovak Telekom a.s.

7405190578

37,08

37,08

22.5.2014

9.6.2014

4.6.2014

17.6.2014

123

Technické služby mesta Partizánske

51023714

606,03

606,03

4.6.2014

19.6.2014

11.6.2014

17.6.2014

124

Slovak Telekom a.s.

9762613877

69,36

69,36

3.6.2014

17.6.2014

11.6.2014

17.6.2014

125

Peter Halada- PEHA

11400041

246,52

246,52

30.5.2014

13.6.2014

11.6.2014

28.6.2014

126

NOMILAND s.r.o.

21500511

45,80

45,80

20.5.2014

3.6.2014

4.6.2014

28.6.2014

127

Websupport s.r.o.

11468670

63,61

63,61

28.5.2014

4.6.2014

16.6.2014

28.6.2014

128

INTA s.r.o.

14060376

28,80

28,80

5.6.2014

19.6.2014

16.6.2014

28.6.2014

129

VEPOS spol. s.r.o.

20140255

216,95

216,95

2.6.2014

16.6.2014

16.6.2014

28.6.2014

130

GEMER KOVO s.r.o.

2014074

301,15

301,15

10.6.2014

17.6.2014

16.6.2014

28.6.2014

131

INPROST s.r.o.

6053411

15,60

15,60

13.6.2014

13.6.2014

16.6.2014

28.6.2014

132

KOVOMAX BM s.r.o.

20140267

272,35

272,35

30.5.2014

16.6.2014

16.6.2014

28.6.2014

133

JULA

2514

375,12

375,12

17.6.2014

1.7.2014

20.6.2014

28.6.2014

134

JULA

2314

440,00

440,00

2.6.2014

16.6.2014

20.6.2014

28.6.2014

135

Vladimír Straka

006

280,00

280,00

31.5.2014

15.6.2014

20.6.2014

4.7.2014

136

Vyd.Príroda, s.r.o.

1430187

65,72

65,72

24.6.2014

8.7.2014

1.7.2014

4.7.2014

137

MALIŠKA s.r.o.

142334

36,00

36,00

23.6.2014

30.6.2014

1.7.2014

6.8.2014

138

Vydav.Príroda s.r.o.

1410490

65,72

65,72

3.7.2014

17.7.2014

1.7.2014

6.8.2014

139

StVPS

241069580

8,28

8,28

23.6.2014

8.7.2014

4.7.2014

6.8.2014

140

StVPS

241078569

4,40

4,40

30.6.2014

15.7.2014

4.7.2014

6.8.2014

141

Slovak Telekom a.s.

7406178904

31,87

31,87

22.6.2014

9.7.2014

4.7.2014

6.8.2014

142

KOVOMAX BM s.r.o.

20140364

66,10

66,10

30.6.2014

15.7.2014

8.7.2014

6.8.2014

143

INTA s.r.o.

14070432

28,80

28,80

7.7.2014

21.7.2014

10.7.2014

6.8.2014

144

Technické služby mesta Partizánske

51029214

518,97

518,97

4.7.2014

19.7.2014

10.7.2014

6.8.2014

145

VEPOS spol. s.r.o.

20140313

236,10

236,10

1.7.2014

15.7.2014

10.7.2014

6.8.2014

146

Slovak Telekom a.s.

9763624425

72,67

72,65

3.7.2014

17.7.2014

10.7.2014

17.8.2014

147

PORADCA s.r.o.

84081192

58,80

58,80

15.7.2014

10.7.2014

10.7.2014

17.8.2014

148

OBEC Oslany

201413

81,25

81,25

30.6.2014

15.7.2014

5.8.2014

17.8.2014

149

Štefan Šimun

2014019

92,00

92,00

13.7.2014

31.7.2014

5.8.2014

17.8.2014

150

Miroslav Maďar

092014

50,00

50,00

30.7.2014

31.8.2014

5.8.2014

17.8.2014

151

GKV a Ac, s.r.o.

2014184

50,00

50,00

9.7.2014

19.7.2014

5.8.2014

17.8.2014

152

SoftServis

34237

54,90

54,90

29.7.2014

8.8.2014

5.8.2014

17.8.2014

153

Slovak Telekom a.s.

7407150592

34,93

34,93

22.7.2014

11.8.2014

5.8.2014

14.9.2014

154

Vladimír Straka

007

280,00

280,00

30.6.2014

15.7.2014

8.8.2014

14.9.2014

155

MALIŠKA s.r.o.

143155

15,30

15,30

4.8.2014

11.8.2014

8.8.2014

14.9.2014

156

KOVOMAX BM s.r.o.

20140439

114,26

114,26

31.7.2014

18.8.2014

8.8.2014

14.9.2014

157

Slovak Telekom a.s.

0764769742

71,16

71,16

3.8.2014

18.8.2014

14.8.2014

14.9.2014

158

Komunálna poisťovňa

7201074002

61,81

61,81

26.7.2014

22.8.2014

14.8.2014

14.9.2014

159

Vladimír Straka

008

280,00

280,00

31.7.2014

15.8.2014

15.8.2014

14.9.2014

160

INTA s.r.o.

14080516

14,40

14,40

7.8.2014

21.8.2014

15.8.2014

14.9.2014

161

B2B Partner s.r.o.

14406941

241,20

241,20

14.8.2014

28.8.2014

20.8.2014

14.9.2014

162

Technické služby mesta Partizánske

51035014

556,90

556,90

8.8.2014

23.8.2014

20.8.2014

14.9.2014

163

VEPOS spol. s.r.o.

20140386

273,16

273,16

6.8.2014

20.8.2014

20.8.2014

14.9.2014

164

Technické služby mesta Partizánske

54014119

353,21

353,21

13.8.2014

31.8.2014

24.8.2014

14.9.2014

165

RM Gastro- JAZ s.r.o.

21400560

111,24

111,24

22.8.2014

2.9.2014

28.8.2014

14.9.2014

166

FEREX ,s.r.o.

20140699

506,40

506,40

22.8.2014

5.9.2014

28.8.2014

15.10.2014

167

PASPOL s.r.o.

201440824

672,00

672,00

27.8.2014

10.9.2014

27.8.2014

15.10.2014

168

PETIT PRESS,a.s.

1430206121

15,00

15,00

26.8.2014

9.9.2014

4.9.2014

15.10.2014

169

Slovak Telekom a.s.

7408122568

43,86

43,86

22.8.2014

9.9.2014

4.9.2014

15.10.2014

170

TM Elektronik

2014027

99,60

99,60

27.8.2014

10.9.2014

4.9.2014

18.10.2014

171

REKUK,spol.s.r.o.

1014008052

245,52

245,52

28.8.2014

11.9.2014

11.9.2014

18.10.2014

172

Slovak Telekom a.s.

4765746148

85,73

85,73

3.9.2014

17.9.2014

11.9.2014

18.10.2014

173

VEPOS spol. s.r.o.

20140437

486,78

486,78

2.9.2014

16.9.2014

12.9.2014

18.10.2014

174

Vladimír Straka

009

280,00

280,00

31.8.2014

15.9.2014

22.9.2014

18.10.2014

175

Tunakupujem s.r.o.

4314

205,00

205,00

2.9.2014

16.9.2014

22.9.2014

18.10.2014

176

RTVS

8800318451

223,96

223,96

12.9.2014

22.9.2014

22.9.2014

18.10.2014

177

StVPS

241142694

41,68

41,68

11.9.2014

26.9.2014

22.9.2014

18.10.2014

178

StVPS

241142693

170,51

170,51

11.9.2014

26.9.2014

22.9.2014

18.10.2014

179

SLOV TAIN,s.r.o.

61140112

349,70

349,70

26.5.2014

9.6.2014

26.9.2014

18.10.2014

180

JAFIS

03092014

100,00

100,00

16.9.2014

25.9.2014

22.9.2014

18.10.2014

181

Štefan Hruštinec

212014

500,00

500,00

31.8.2014

31.8.2014

22.9.2014

20.10.2014

182

Technické služby mesta Partizánske

51040114

582,88

582,88

10.9.2014

25.9.2014

22.9.2014

20.10.2014

183

Barus spol.s.r.o.

14034

748,80

748,80

26.9.2014

3.10.2014

6.10.2014

21.10.2014

184

StVPS

241151441

71,06

71,06

24.9.2014

10.10.2014

6.10.2014

21.10.2014

185

Ing.Bátory

42014

2644,00

2644,00

29.9.2014

6.10.2014

6.10.2014

21.10.2014

186

Slovak Telekom a.s.

7409092216

40,86

40,86

22.9.2014

9.10.2014

6.10.2014

21.10.2014

187

BAJZIK s.r.o.

1400100424

101,15

101,15

2.10.2014

12.10.2014

6.10.2014

21.10.2014

188

Mališka s.r.o.

144324

1281,44

1281,44

6.10.2014

13.10.2014

14.10.2014

21.10.2014

189

OBLFZPD

140472

392,00

392,00

26.7.2014

15.10.2014

14.10.2014

21.10.2014

190

VEPOS s.r.o.

20140508

99,51

99,51

1.10.2014

15.10.2014

14.10.2014

21.10.2014

191

StVPS

241161448

4,50

4,50

30.9.2014

17.10.2014

14.10.2014

21.10.2014

192

Slovak Telekom a.s.

5766689423

81,90

81,90

3.10.2014

17.10.2014

14.10.2014

3.11.2014

193

Technické služby mesta Partizánske

51045014

897,56

897,56

7.10.2014

22.10.2014

20.10.2014

3.11.2014

194

TOPSET

9140347

12,00

12,00

6.10.2014

20.10.2014

20.10.2014

3.11.2014

195

MUNICIPALIA,a.s.

2502014

18,00

18,00

7.10.2014

21.10.2014

20.10.2014

3.11.2014

196

GKV a AC,s.r.o.

2014258

50,00

50,00

9.10.2014

19.10.2014

20.10.2014

3.11.2014

197

Vladimír Straka

010

280,00

280,00

30.9.2014

15.10.2014

20.10.2014

3.11.2014

198

AE group s.r.o.

2014015

13950,00

13950,00

3.10.2014

24.10.2014

20.10.2014

3.11.2014

199

INTA s.r.o.

14100447

21,60

21,60

7.10.2014

21.10.2014

20.10.2014

21.11.2014

200

Ladický s.r.o.

141000590

29,04

29,04

31.10.2014

14.11.2014

6.11.2014

21.11.2014

201

Mališka s.r.o.

144732

142,56

142,56

28.10.2014

4.11.2014

6.11.2014

21.11.2014

202

VEPOS s.r.o.

20140570

250,26

250,26

3.11.2014

17.11.2014

6.11.2014

21.11.2014

203

Slovak Telekom a.s.

7410066559

30,37

30,37

22.10.2014

10.11.2014

6.11.2014

14.12.2014

204

SoftServis

34267

50,70

50,70

5.11.2014

15.11.2014

13.12.2014

14.12.2014

205

Palimpex s.r.o.

41140034

658,72

658,72

10.11.2014

24.11.2014

13.12.2014

14.12.2014

206

Palimpex s.r.o.

41140033

658,72

658,72

10.11.2014

24.11.2014

13.12.2014

14.12.2014

207

Kominár Hlinka Jozef

14027

93,97

93,97

4.11.2014

18.11.2014

13.12.2014

14.12.2014

208

Slovak Telekom a.s.

7767634255

82,86

82,86

3.11.2014

18.11.2014

13.12.2014

16.12.2014

209

5P MEDUNA Vladimír

20140115

193,00

193,00

7.11.2014

17.11.2014

13.12.2014

16.12.2014

210

Technické služby mesta Partizánske

51050314

594,22

594,22

10.11.2014

25.11.2014

18.12.2014

16.12.2014

211

GIGA

20144366

51,84

51,84

12.11.2014

19.11.2014

18.12.2014

16.12.2014

212

INTA s.r.o

14110325

36,00

36,00

10.11.2014

24.11.2014

20.12.2014

16.12.2014

213

Vladimír Straka

011

280,00

280,00

31.10.2014

15.11.2014

20.12.2014

16.12.2014

214

Miroslav Maďar

212014

70,00

70,00

17.11.2014

30.11.2014

20.12.2014

16.12.2014

215

PREFA-STAV,spol.s.r.o

14110544

670,08

670,08

18.11.2014

2.12.2014

25.12.2014

16.12.2014

216

Jozef Švrček

212014

597,00

597,00

5.11.2014

12.11.2014

25.12.2014

16.12.2014

217

Karpiš Nábytok,s.r.o.

140311

230,00

230,00

20.11.2014

4.12.2014

25.12.2014

16.12.2014

218

INPROST S.R.O.

6053511

67,60

67,60

1.12.2014

8.12.2014

8.12.2014

16.12.2014

219

Petit Press,a.s.

201503661

25,00

25,00

25.11.2014

9.12.2014

8.12.2014

16.12.2014

220

IKarCOM s.r.o.

11400440

90,50

90,50

3.12.2014

10.12.2014

8.12.2014

16.12.2014

221

VEPOS, spol.r.o.

20140633

90,78

90,78

1.12.2014

15.12.2014

8.12.2014

20.12.2014

222

Technické služby mesta Partizánske

51057114

564,32

564,32

3.12.2014

18.12.2014

10.12.2014

20.12.2014

223

MALIŠKA s.r.o.

145504

586,50

586,50

4.12.2014

11.12.2014

10.12.2014

27.12.2014

224

MALIŠKA s.r.o.

145506

-44,06

-44,06

4.12.2014

11.12.2014

-

27.12.2014

225

Slovak Telekom a.s.

7411035769

33,84

33,84

22.11.2014

9.12.2014

8.12.2014

27.12.2014

226

Slovenská pošta ,a.s.

400277090

10,00

10,00

3.12.2014

17.12.2014

15.12.2014

27.12.2014

227

Slovak Telekom a.s.

9768583413

68,29

68,29

3.12.2014

17.12.2014

15.12.2014

27.12.2014

228

Skylink

2539135493

34,90

34,90

2.10.2014

9.10.2014

17.12.2014

27.12.2014

229

Vladimír Straka

012

280,00

280,00

4.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

27.12.2014

230

INTA s.r.o.

14120850

21,60

21,60

11.12.2014

25.12.2014

22.12.2014

27.12.2014

231

TOPSET

141766

25,20

25,20

15.12.2014

25.12.2014

22.12.2014

27.12.2014

232

Petit Press, a.s.

40214102

25,00

25,00

12.12.2014

22.12.2014

22.12.2014

27.12.2014

233

ZMOS

012015

86,13

86,13

26.11.2014

31.12.2014

22.12.2014

27.12.2014

234

MALIŠKA s.r.o.

145507

-156,23

-156,23

4.12.2014

11.12.2014

-

27.12.2014

235

MALIŠKA s.r.o.

145508

-93,04

-93,04

4.12.2014

11.12.2014

-

18.1.2015

236

Združenie ZPOZ

30813

22,48

22,48

28.11.2014

31.3.2015

29.12.2014

18.1.2015

237

Peter Halada - PEHA

11400106

109,06

109,06

19.12.2014

2.1.2014

29.12.2014

 

_______________________________________________________________________________________


FAKTÚRY 2013

Dátum zverejnenia

Číslo dokladu

Dodávateľ

Variabilný symbol

Obnos dokladu

Uhradené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum úhrady

26.1.2013

1

INPROST s.r.o.

6053311

52,00

52,00

2.1.2013

9.1.2013

18.1.2013

26.1.2013

2

VEPOS, spol.s.r.o.

20120744

74,15

74,15

7.1.2013

21.1.2013

18.1.2013

26.1.2013

3

Technické služby mesta Partizánske

51058112

585,79

585,79

31.12.2013

15.1.2013

18.1.2013

26.1.2013

4

Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.

5041202259

11,30

11,30

8.1.2013

22.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

5

AJFA+AVIS, s.r.o.

25761

49,50

49,50

14.1.2013

24.1.2013

16.1.2013

26.1.2013

6

RVC Nitra

2013

150,00

150,00

2.1.2013

31.1.2013

8.1.2013

26.1.2013

7

Stredoslovenská energetika, a.s.

0023065136

479,04

479,04

7.1.2013

23.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

8

Stredoslovenská energetika, a.s.

0025030238

133,26

133,26

7.1.2013

28.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

9

Stredoslovenská energetika, a.s.

0025030238

25,44

25,44

7.1.2013

28.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

10

Stredoslovenská energetika, a.s.

0025030238

37,33

37,33

7.1.2013

28.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

11

Stredoslovenská energetika, a.s.

0025030238

2,39

2,39

7.1.2013

28.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

12

Stredoslovenská energetika, a.s.

0025030238

6,61

6,61

7.1.2013

28.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

13

Stredoslovenská energetika, a.s.

0025030238

0,00

0,00

7.1.2013

28.1.2013

-

26.1.2013

14

Stredoslovenská energetika, a.s.

0025030238

0,00

0,00

7.1.2013

28.1.2013

-

26.1.2013

15

Palimpex s.r.o.

41130002

476,34

476,34

11.1.2013

25.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

16

Palimpex s.r.o.

41130003

772,46

772,46

11.1.2013

25.1.2013

22.1.2013

26.1.2013

17

ZMOS

012013

83,36

83,36

22.11.2012

31.1.2013

22.1.2013

14.2.2013

18

Slovak Telekom ,a.s.

6745972844

60,01

60,01

3.1.2013

17.1.2013

17.1.2013

14.2.2013

19

ZPOZ

30813

20,84

20,84

5.1.2013

31.3.2013

17.1.2013

14.2.2013

20

Slovak Telekom ,a.s.

7300993273

44,50

44,50

22.1.2013

2.9.2013

5.2.2013

14.2.2013

21

SoftServis

33028

118,80

118,80

29.1.2013

8.2.2013

5.2.2013

6.3.2013

22

SOZA

2131106088

14,28

14,28

13.2.2013

28.2.2013

21.2.2013

6.3.2013

23

VEPOS, spol.s.r.o.

20130007

69,26

69,26

4.2.2013

18.2.2013

21.2.2013

6.3.2013

24

Vladimír Straka

001

280,00

280,00

14.2.2013

20.2.2013

21.2.2013

6.3.2013

25

GKV & Ac, s.r.o.

2013061

50,00

50,00

9.2.2013

19.2.2013

22.2.2013

6.3.2013

26

Palimpex s.r.o.

41130009

731,05

731,05

4.2.2013

18.2.2013

22.2.2013

6.3.2013

27

Palimpex s.r.o.

41130010

824,39

824,39

4.2.2013

18.2.2013

22.2.2013

6.3.2013

28

Mountfield SK, s.r.o.

13/103/31/0312

437,65

437,65

23.2.2013

9.3.2013

25.2.2013

6.3.2013

29

Tech.služby Partizánske

51001613

548,74

548,74

31.1.2013

15.2.2013

25.2.2013

6.3.2013

30

TOPSET

9130022

136,75

136,75

25.2.2013

24.2.2013

5.3.2013

6.3.2013

31

CDCP SR, a.s.

1054015848

53,09

53,09

31.12.2013

28.2.2013

5.3.2013

24.3.2013

32

Slovak Telekom ,a.s.

4746950881

69,60

69,60

2.2.2013

17.2.2013

18.2.2013

24.3.2013

33

Slovak Telekom ,a.s.

7302112319

39,02

39,02

22.2.2013

9.3.2013

6.3.2013

24.3.2013

34

TOPSET

130021

65,00

65,00

14.2.2013

28.2.2013

6.3.2013

24.3.2013

35

Roľ.družstvo Horná Ves

6010

336,00

336,00

7.2.2013

18.2.2013

6.3.2013

24.3.2013

36

RTVS

8800318451

56,68

56,68

15.2.2013

15.2.2013

6.3.2013

24.3.2013

37

ZMOHN

200013/13

103,67

103,67

19.2.2013

4.3.2013

6.3.2013

24.3.2013

38

TM Elektronik

2013009

675,24

675,24

4.3.2013

18.3.2013

6.3.2013

24.3.2013

39

Technické služby mesta Partizánske

51004713

519,16

519,16

28.2.2013

15.3.2013

11.3.2013

24.3.2013

40

Slovak Telekom ,a.s.

8747933944

69,26

69,26

3.3.2013

17.3.2013

15.3.2013

1.4.2013

41

TOPSET

130452

326,74

326,74

14.3.2013

24.3.2013

22.3.2013

1.4.2013

42

Vladimír Straka

002

280,00

280,00

14.3.2013

20.3.2013

22.3.2013

1.4.2013

43

SoftServis

33122

58,80

58,80

20.3.2013

30.3.2013

22.3.2013

1.4.2013

44

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231220718

70,54

70,54

12.3.2013

30.3.2013

26.3.2013

1.4.2013

45

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231220713

43,86

43,86

12.3.2013

30.3.2013

26.3.2013

1.4.2013

46

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231220677

42,80

42,80

12.3.2013

30.3.2013

26.3.2013

1.4.2013

47

Peter Paliatka Chladmont

0152013

62,00

62,00

15.3.2013

29.3.2013

26.3.2013

19.4.2013

48

Vyd. Príroda, s.r.o

1330047

44,80

44,80

5.4.2013

19.4.2013

5.4.2013

19.4.2013

49

Slovak Telekom ,a.s.

7303250794

31,26

31,26

22.3.2013

9.4.2013

5.4.2013

19.4.2013

50

Palimpex s.r.o.

41130017

1317,43

1317,43

2.4.2013

16.4.2013

12.4.2013

19.4.2013

51

Palimpex s.r.o.

41130018

662,66

662,66

3.4.2013

17.4.2013

12.4.2013

19.4.2013

52

Technické služby mesta Partizánske

51009513

612,36

612,36

31.3.2013

15.4.2013

12.4.2013

19.4.2013

53

SoftServis

33135

54,60

54,60

10.4.2013

20.4.2013

12.4.2013

19.4.2013

54

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231234994

16,08

16,08

31.3.2013

22.4.2013

12.4.2013

5.5.2013

55

Slovak Telekom ,a.s.

0748913813

69,78

69,78

3.4.2013

17.4.2013

17.4.2013

5.5.2013

56

Kooperativa poisťovňa,a.s

6568924801

180,06

180,06

2.4.2013

2.5.2013

23.4.2013

5.5.2013

57

Peter Halada - PEHA

11300020

117,39

117,39

17.4.2013

1.5.2013

23.4.2013

5.5.2013

58

Komunálna poisťovňa,a.s.

6811793312

103,20

103,20

14.2.2013

2.5.2013

23.4.2013

5.5.2013

59

Slovgram

1305617

33,50

33,50

17.4.2013

8.5.2013

24.4.2013

5.5.2013

60

GKC AC,s.r.o.

2013123

50,00

50,00

6.4.2013

16.4.2013

24.4.2013

5.5.2013

61

OBLFZ Prievidza

130172

316,00

316,00

24.2.2013

15.5.2013

24.4.2013

27.5.2013

62

IVES Košice

5590012443

83,65

83,65

24.4.2013

8.5.2013

3.5.2013

27.5.2013

63

Slovak Telekom ,a.s.

7304374162

51,97

51,97

22.4.2013

9.5.2013

3.5.2013

27.5.2013

64

Vladimír Straka

003

280,00

280,00

10.4.2013

20.4.2013

3.5.2013

27.5.2013

65

REKOS Partizánske

1304009

1300,01

1300,01

23.4.2013

7.5.2013

3.5.2013

27.5.2013

66

REKOS Partizánske

1304001

2383,54

2383,54

8.4.2013

22.4.2013

3.5.2013

27.5.2013

67

Technické služby mesta Partizánske

51014413

889,96

889,96

30.4.2013

15.5.2013

14.5.2013

27.5.2013

68

VEPOS, spol.s.r.o.

20130194

224,89

224,89

6.5.2013

20.5.2013

14.5.2013

27.5.2013

69

Slovak Telekom ,a.s.

1749900752

60,68

60,68

3.5.2013

17.5.2013

17.5.2013

27.5.2013

70

Lesy SR

301049190

15,46

15,46

7.5.2013

21.5.2013

22.5.2013

8.6.2013

71

Ing.Jozef Adamkovič

2013040

600,00

600,00

4.4.2013

11.4.2013

5.4.2013

8.6.2013

72

HOBLA H Slovensko s.r.o.

221350663

70,92

70,92

15.5.2013

15.6.2013

5.6.2013

8.6.2013

73

Slovak Telekom ,a.s.

7305512723

34,55

34,55

22.5.2013

9.6.2013

5.6.2013

18.6.2013

74

VEPOS, spol.s.r.o.

20130264

84,33

84,33

3.6.2013

17.6.2013

12.6.2013

18.6.2013

75

MANNET spol.s.r.o.

3203090513

353,26

353,26

27.5.2013

14.6.2013

12.6.2013

18.6.2013

76

Vladimír Straka

004

280,00

280,00

30.4.2013

15.5.2013

12.6.2013

18.6.2013

77

Technické služby mesta Partizánske

51020713

564,41

564,41

31.5.2013

15.6.2013

12.6.2013

30.6.2013

78

WebSupport

11352357

50,92

50,92

27.5.2013

3.6.2013

17.6.2013

30.6.2013

79

Slovak Telekom ,a.s.

8750863915

67,67

67,67

3.6.2013

17.6.2013

17.6.2013

30.6.2013

80

Vladimír Straka

005

280,00

280,00

31.5.2013

15.6.2013

21.6.2013

20.7.2013

81

REKOS ,spol.s.r.o.

1305034

369,05

369,05

31.5.2013

14.6.2013

24.6.2013

20.7.2013

82

Slovak Telekom ,a.s.

7306658339

31,07

31,07

22.6.2013

9.7.2013

8.7.2013

20.7.2013

83

Technické služby mesta Partizánske

51026113

572,33

572,33

30.6.2013

15.7.2013

16.7.2013

20.7.2013

84

RTV

8800318451

167,38

167,38

3.7.2013

30.7.2013

16.7.2013

20.7.2013

85

Štefan ŠIMUN

2013/028

56,00

56,00

9.7.2013

30.7.2013

16.7.2013

20.7.2013

86

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231263962

16,08

16,08

30.6.2013

19.7.2013

16.7.2013

20.7.2013

87

VEPOS, spol.s.r.o.

20130332

79,38

79,38

1.7.2013

15.7.2013

16.7.2013

20.7.2013

88

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231268626

88,46

88,46

30.6.2013

20.7.2013

16.7.2013

4.8.2013

89

Slovak Telekom ,a.s.

3751807377

86,17

86,17

3.7.2013

17.7.2013

17.7.2013

4.8.2013

90

ANMARCOMP

2013-090-DS

130,60

130,60

22.7.2013

27.7.2013

22.7.2013

4.8.2013

91

ANMARCOMP

2013-094-DS

55.00

55,00

24.7.2013

29.7.2013

26.7.2013

4.8.2013

92

SoftServis

33190

68.70

68,70

23.7.2013

2.8.2013

26.7.2013

4.8.2013

93

DataReco

2013012

200,00

200,00

25.7.2013

1.8.2013

26.7.2013

21.8.2013

94

GKV Ac,s.r.o.

2013194

30,00

30,00

31.7.2013

10.8.2013

9.8.2013

21.8.2013

95

Vladimír Straka

006

280,00

280,00

30.6.2013

15.7.2013

14.7.2013

21.8.2013

96

Slovak Telekom ,a.s.

7307838010

31,66

31,66

22.7.2013

9.8.2013

8.8.2013

28.8.2013

97

TOPSET

9130225

48,00

48,00

29.7.2013

8.8.2013

8.8.2013

28.8.2013

98

GKV Ac,s.r.o.

2013186

50,00

50,00

7.7.2013

17.7.2013

17.7.2013

28.8.2013

99

VEPOS, spol.s.r.o.

20130413

100,05

100,05

1.8.2013

15.8.2013

15.8.2013

28.8.2013

100

GKV Ac,s.r.o.

2013193

140,00

140,00

31.7.2013

10.8.2013

9.8.2013

28.8.2013

101

Komunálna Poisťovňa

5002498060

61,81

61,81

22.8.20013

22.8.20013

22.8.20013

28.8.2013

102

Technické služby mesta Partizánske

51031313

557,58

557,58

31.7.2013

15.8.2013

14.8.2013

17.9.2013

103

Vladimír Straka

007

280,00

280,00

31.7.2013

15.8.2013

20.8.2013

17.9.2013

104

Slovak Telekom ,a.s.

7309017307

30,44

30,44

22.8.2013

9.9.2013

3.9.2013

17.9.2013

105

RVC Nitra

09092013

10,00

10,00

19.8.2013

4.9.2013

3.9.2013

17.9.2013

106

RVC Nitra

2425092013

110,00

110,00

1.8.2013

6.9.2013

3.9.2013

2.10.2013

107

Ing.Miroslav Ďuriš - TVS

1592013

13,50

13,50

4.9.2013

11.9.2013

11.9.2013

2.10.2013

108

Ing.Anton Katrena - PASSK

032013

40,00

40,00

5.9.2013

12.9.2013

11.9.2013

2.10.2013

109

Slovak Telekom ,a.s.

3752790861

68,11

68,11

3.8.2013

17.8.2013

11.9.2013

2.10.2013

110

Technické služby mesta Partizánske

51037213

593,93

593,93

31.8.2013

15.9.2013

11.9.2013

2.10.2013

111

Ing.Ervín Hronkovič

101659

360,00

360,00

4.9.2013

11.9.2013

11.9.2013

2.10.2013

112

MS Metal,s.r.o.

20131079

1419,18

1419,18

6.9.2013

13.9.2013

16.9.2013

2.10.2013

113

VEPOS, spol.s.r.o.

20130481

85,98

85,98

10.9.2013

24.9.2013

16.9.2013

2.10.2013

114

Peter Halada - PEHA

11300064

332,10

332,10

5.9.2013

19.9.2013

16.9.2013

2.10.2013

115

Peter Halada - PEHA

11300067

59,91

59,91

10.9.2013

24.9.2013

16.9.2013

2.10.2013

116

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231290383

64,33

64,33

9.9.2013

28.9.2013

16.9.2013

2.10.2013

117

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231290387

65,68

65,68

9.9.2013

28.9.2013

16.9.2013

3.10.2013

118

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231291464

96,50

96,50

17.9.2013

5.10.2013

23.9.2013

3.10.2013

119

OBLFZ Prievidza

130372

262,00

262,00

29.7.2013

30.9.2013

23.9.2013

3.10.2013

120

Ľubomír Beňko PK a TNS

62013

155,00

155,00

16.9.2013

29.9.2013

23.9.2013

3.10.2013

121

Jozef Toma

282013

140,00

140,00

14.7.2013

30.7.2013

26.9.2013

21.10.2013

122

Slovak Telekom ,a.s.

8753748185

60,95

60,95

3.9.2013

17.9.2013

17.9.2013

21.10.2013

123

Technické služby mesta Partizánske

51441913

560,71

560,91

30.9.2013

15.10.2013

7.10.2013

21.10.2013

124

Slovak Telekom ,a.s.

7310211078

30,35

30,35

22.9.2013

9.10.2013

7.10.2013

21.10.2013

125

VEPOS,spol.s.r.o.

20130528

85,16

85,16

2.10.2013

16.10.2013

7.10.2013

21.10.2013

126

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

231303413

17,42

17,42

30.9.2013

20.10.2013

15.10.2013

21.10.2013

127

Mesto Partizánske

001

15,00

15,00

15.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

21.10.2013

128

TOPSET

9130272

24,00

24,00

17.10.2013

21.10.2013

15.10.2013

21.10.2013

129

Vladimír Straka

008

280,00

280,00

31.8.2013

15.9.2013

15.10.2013

21.10.2013

130

Slovak Telekom ,a.s.

9754704749

74,83

74,83

5.10.2013

19.10.2013

15.10.2013

21.10.2013

131

CART PRINT,s.r.o.

1130826

114,48

114,48

1.10.2013

15.10.2013

15.10.2013

26.10.2013

132

Vladimír Straka

009

280,00

280,00

30.9.2013

15.10.2013

18.10.2013

26.10.2013

133

Soft Servis

33221

34,50

34,50

17.10.2013

27.10.2013

21.10.2013

10.11.2013

134

Správa ciest TSK

3130103

2655,24

2655,24

25.10.2013

24.11.2013

6.11.2013

10.11.2013

135

Mesto Nováky

3222300022

1037,88

1037,88

25.5.2013

31.12.2013

6.11.2013

10.11.2013

136

Slovak Telekom ,a.s.

7311411946

30,90

30,90

22.10.2013

9.11.2013

6.11.2013

3.12.2013

137

VEPOS, spol.s.r.o.

20130586

71,11

71,11

5.11.2013

19.11.2013

12.11.2013

3.12.2013

138

Technické služby mesta Partizánske

51047313

863,81

863,81

31.10.2013

15.11.2013

12.11.2013

3.12.2013

139

Slovak Telekom ,a.s.

7755687214

69,97

69,97

3.11.2013

17.11.2013

20.11.2013

3.12.2013

140

Vladimír Straka

010

280,00

280,00

4.11.2013

15.11.2013

25.11.2013

3.12.2013

141

RVC Nitra

02512013

9,60

9,60

3.9.2013

31.10.2013

25.11.2013

3.12.2013

142

JUDr.Igor Kršiak s.r.o.

4422013

15,50

15,50

16.11.2013

30.11.2013

25.11.2013

3.12.2013

143

TM Elektronik

2013062

60,00

60,00

12.11.2013

26.11.2013

25.11.2013

13.12.2013

144

RM Gastro-JAZ s.r.o.

21301336

2486,40

2486,40

26.11.2013

6.12.2013

29.11.2013

13.12.2013

145

RVC Nitra

03512013

6,50

6,50

7.11.2013

13.12.2013

3.12.2013

13.12.2013

146

Slovak Telekom ,a.s.

7312622202

31,34

31,34

22.11.2013

9.12.2013

4.12.2013

13.12.2013

147

Palimpex s.r.o.

41130050

790,46

790,46

26.11.2013

10.12.2013

4.12.2013

13.12.2013

148

INPORS S.R.O

6053411

52,00

52,00

2.12.2013

9.12.2013

11.12.2013

13.12.2013

149

Martina Grajzeľ Vyrostková

20130008

53,30

53,30

4.12.2013

18.12.2013

11.12.2013

13.12.2013

150

VEPOS, spol.s.r.o.

20130654

87,23

87,23

5.12.2013

19.12.2013

11.12.2013

13.12.2013

151

Technické služby mesta Partizánske

51053113

585,31

585,31

30.11.2013

15.12.2013

11.12.2013

13.12.2013

152

Petit Press, a.s.

201403277

25,00

25,00

29.11.2013

13.12.2013

11.12.2013

13.12.2013

153

GENERALI SLOVENSKO

2403287884

161,63

161,63

11.11.2013

31.12.2013

11.12.2013

13.12.2013

154

ZMOS

012014

83,78

83,78

2.12.2013

31.12.2013

11.12.2013

21.12.2013

155

PORADCA s.r.o.

84053281

58,80

58,80

29.10.2013

21.12.2013

16.12.2013

21.12.2013

156

Slovenská Pošta a.s.

300277090

7,70

7,70

3.12.2013

17.12.2013

16.12.2013

21.12.2013

157

KREMÍK

6243211111

147,80

1447,80

9.10.2013

16.12.2013

16.12.2013

21.12.2013

158

Peter Pavliček Elektroservis

20130401

239,00

239,00

9.10.2013

19.12.2013

17.12.2013

21.12.2013

159

Vladimír Straka

011

280,00

280,00

4.10.2013

15.12.2013

17.12.2013

21.12.2013

160

Allianz-Slovenská poisťovňa

8080084224

79,64

79,64

10.12.2013

1.1.2014

17.12.2013

21.12.2013

161

Slovak Telekom ,a.s.

6756663180

66,02

66,02

3.12.2013

17.12.2013

17.12.2013

20.1.2014

162

Technické služby mesta Partizánske

51058813

624,19

624,19

27.12.2013

31.12.2013

30.12.2013

28.1.2014

163

Polar

18413

60,23

60,23

25.9.2013

9.10.2013

31.12.2013

28.1.2014

164

Petit Press a.s

30211545

25,00

25,00

17.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

_______________________________________________________________________________________


FAKTÚRY 2012

Dátum zverejnenia

Číslo dokladu

Dodávateľ

Variabilný symbol

Obnos dokladu

Uhradené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum úhrady

20.2.2012

1

ELKO Computers
Prievidza, a.s.

720020

286,00

286,00

4.1.2012

11.1.2012

9.1.2012

20.2.2012

2

ELKO Computers Prievidza, a.s.

7200201

166,00

166,00

4.1.2012

11.1.2012

9.1.2012

20.2.2012

3

Stredoslovenská energetika, a.s.  

0025030238

743,00

743,00

22.12.2012

15.1.2012

11.1.2012

20.2.2012

4

Stredoslovenská energetika, a.s.

6209150700

143,00

143,00

22.12.2012

15.1.2012

11.1.2012

20.2.2012

5

JKBOZ, s.r.o.

20120017

84,00

84,00

12.1.2012

26.1.2012

24.1.2012

20.2.2012

6

Regionálne vzdelávacie centrum

2012

116,00

116,00

28.11.2011

31.1.2012

26.1.2012

20.2.2012

7

Ing. Ján Vlček - TOPSET

120003

144,00

144,00

12.1.2012

19.1.2012

26.1.2012

20.2.2012

8

Vladimír Straka

1118

225,00

225,00

31.12.2011

9.1.2012

26.1.2012

20.2.2012

9

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

2128017151

54,80

54,80

5.1.2012

19.1.2012

26.1.2012

20.2.2012

10

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

2128021538

21,37

21,37

9.1.2012

23.1.2012

26.1.2012

20.2.2012

11

Novest v.o.s.

1/2012

753,60

753,60

13.1.2012

20.1.2012

26.1.2012

20.2.2012

12

Soft Servis

32042

70,80

70,80

27.1.2012

6.2.2012

30.1.2012

20.2.2012

13

Slovak Telekom, a.s.

7200937805

52,96

52,96

22.1.2012

9.2.2012

31.1.2012

20.2.2012

14

JKBOZ, s.r.o.

20120016

204,59

204,59

12.1.2012

26.1.2012

31.1.2012

20.2.2012

15

Združenie miest a obcí Hornej Nitry

53/2011

106,46

106,46

9.1.2012

9.2.2012

2.2.2012

20.2.2012

16

Ing. Ján Vlček - TOPSET

120087

104,40

104,40

31.1.2012

7.2.2012

9.2.2012

20.2.2012

17

SOFT-GL s.r.o.

205012012

229,00

229,00

12.1.2012

19.1.2012

9.2.2012

20.2.2012

18

Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

6938531050

378,21

378,21

10.1.2012

15.2.2012

10.2.2012

20.2.2012

19

Slovak Telekom, a.s.

7735058650

69,56

69,56

3.2.2012

17.2.2012

17.2.2012

16.3.2012

20

Palimpex s.r.o

41120011

643,72

643,72

6.2.2012

6.2.2012

17.2.2012

16.3.2012

21

Palimpex s.r.o

41120010

643,72

643,72

6.2.2012

6.2.2012

17.2.2012

16.3.2012

22

Ing.Erika Kusyová

2012015

20,00

20,00

1.2.2012

25.2.2012

21.2.2012

16.3.2012

23

Technické služby mesta Partizánske

51004012

519,18

519,18

31.1.2012

15.2.2012

21.2.2012

16.3.2012

24

SOZA

2121106220

14,28

14,28

7.2.2012

22.2.2012

21.2.2012

16.3.2012

25

Ing.Ján Vlček-TOPSET

120148

97,80

97,80

15.2.2012

22.2.2012

2.3.2012

16.3.2012

26

Vladimír Straka

0012012

265,00

265,00

6.2.2012

10.2.2012

2.3.2012

16.3.2012

27

Soft Servis

32108

152,40

152,40

24.2.2012

5.3.2012

2.3.2012

16.3.2012

28

RTVS

8800318451

56,68

56,68

8.2.2012

8.2.2012

2.3.2012

16.3.2012

29

Slovak Telekom, a.s

7202118326

72,94

72,94

22.2.2012

9.3.2012

2.3.2012

16.3.2012

30

Mava plus,s.r.o.

120052

502,80

502,80

2.3.2012

2.3.2012

12.3.2012

16.3.2012

31

Slovak Telekom, a.s.

1736055483

73,66

73,66

3.3.2012

17.3.2012

12.3.2012

30.3.2012

32

IVES

23806641

83,65

83,65

29.2.2012

14.3.2012

15.3.2012

30.3.2012

33

Technické služby mesta Partizánske

51008112

547,47

547,47

29.2.2012

15.3.2012

15.3.2012

30.3.2012

34

CDCP SR,a.s.

1054015848

63,71

63,71

31.12.2011

28.2.2012

15.3.2012

30.3.2012

35

Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

0039279467

66,39

66,39

3.2.2012

26.3.2012

20.3.2012

30.3.2012

36

Palimpex

41120023

386,23

386,23

14.3.2012

28.3.2012

20.3.2012

30.3.2012

37

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220220012

36,92

36,92

13.3.2012

31.3.2012

20.3.2012

30.3.2012

38

MK hlas,s.r.o.

1203008

329,64

329,64

7.3.2012

17.3.2012

21.3.2012

30.3.2012

39

Palimpex

41120022

869,03

869,03

14.3.2012

28.3.2012

21.3.2012

30.3.2012

40

ZPOZ

30813

20,96

20,96

9.12.2011

31.3.2012

21.3.2012

30.3.2012

41

Ľ.BEŇO PK a TNS

2/2012

194,00

194,00

19.3.2012

1.4.2012

23.3.2012

30.3.2012

42

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220220092

57,71

57,71

13.3.2012

31.3.2012

23.3.2012

30.3.2012

43

Ing. Ján Vlček - TOPSET

120700

198,85

198,85

15.3.2012

25.3.2012

23.3.2012

30.3.2012

44

Vladimír Straka

0022012

265,00

265,00

1.3.2012

10.3.2012

23.3.2012

30.4.2012

45

Technické služby mesta Partizánske

51010812

618,69

618,69

31.3.2012

15.4.2012

18.4.2012

30.4.2012

46

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220231757

156,49

156,49

31.3.2012

21.4.2012

18.4.2012

30.4.2012

47

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220231756

91.91

91.91

31.3.2012

21.4.2012

18.4.2012

30.4.2012

48

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220230866

15,88

15,88

31.3.2012

21.4.2012

18.4.2012

16.6.2012

49

Slovak Telekom, a.s.

7737049423

63,18

63,18

3.4.2012

17.4.2012

17.4.2012

16.6.2012

50

Nový TOPCAR s.r.o

112136

11998,00

11998,00

26.4.2012

3.5.2012

30.4.2012

16.6.2012

51

RVC Nitra

23052012

7,00

7,00

7.5.2012

16.5.2012

16.5.2012

16.6.2012

52

Vladimír Straka

004

265,00

265,00

6.5.2012

15.5.2012

4.6.2012

16.6.2012

53

SZM.com s.r.o

21210798

48,95

48,95

17.5.2012

27.5.2012

30.5.2012

16.6.2012

54

Slovak Telekom, a.s.

7205882071

51,07

51,07

22.5.2012

9.6.2012

4.6.2012

16.6.2012

55

JUDr. Igor Kršiak

2602012

55,80

55,80

28.5.2012

11.6.2012

4.6.2012

10.7.2012

56

SIP SK s.r.o.

12160

6100,00

6100,00

11.6.2012

11.9.2012

14.6.2012

10.7.2012

57

Slovak Telekom, a.s.

6739036813

65,88

65,88

3.6.2012

17.6.2012

18.6.2012

10.7.2012

58

SIP SK s.r.o.

12168

51,00

51,00

15.6.2012

20.6.2012

22.6.2012

10.7.2012

59

BYTSERVIS

2012000240

93,86

93,86

31.5.2012

10.6.2012

22.6.2012

10.7.2012

60

Technické služby mesta Partizánske

51021812

833,88

833,88

31.5.2012

15.6.2012

22.6.2012

10.7.2012

61

RM Gastro-JAZ s.r.o.

21200671

1884,00

1884,00

21.6.2012

1.7.2012

26.6.2012

10.7.2012

62

Slovak Telekom, a.s.

7206961569

63,80

63,80

22.6.2012

9.7.2012

29.6.2012

10.7.2012

63

Stredoslovenská  energetika, a.s.

6209147020

96,42

96,42

29.6.2012

16.7.2012

6.7.2012

9.8.2012

64

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220257693

15,88

15,88

29.6.2012

20.7.2012

17.7.2012

9.8.2012

65

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220267815

60,84

60,84

30.6.2012

21.7.2012

17.7.2012

9.8.2012

66

Stredoslovenská energetika, a.s.

0025030238

667,00

667,00

11.7.2012

15.7.2012

17.7.2012

9.8.2012

67

Vladimír Straka

005

265,00

265,00

1.6.2012

15.6.2012

23.7.2012

9.8.2012

68

Technické služby mesta Partizánske

601051012

264,24

264,24

29.6.2012

13.7.2012

23.7.2012

9.8.2012

69

Technické služby mesta Partizánske

601056312

293,83

293,83

29.6.2012

13.7.2012

23.7.2012

9.8.2012

70

Technické služby mesta Partizánske

51028012

600,21

600,21

30.6.2012

15.7.2012

23.7.2012

9.8.2012

71

Slovak Telekom, a.s.

1740031424

72,00

72,00

4.7.2012

18.7.2012

18.7.2012

9.8.2012

72

JULA - Juraj Lacúška

17/12

573,37

573,37

27.6.2012

11.7.2012

31.7.2012

9.8.2012

73

Vladimír Straka

006

265,00

265,00

3.7.2012

17.7.2012

31.7.2012

15.8.2012

74

Slovak Telekom, a.s.

7208011861

43,70

43,70

22.7.2012

9.8.2012

6.8.2012

13.9.2012

75

Technické služby mesta Partizánske

51017612

597,62

597,62

30.4.2012

15.5.2012

22.5.2012

13.9.2012

76

VEPOS spol.s.r.o.

20120418

71,70

71,70

2.8.2012

16.8.2012

16.8.2012

13.9.2012

77

Komunálna poisťovňa

5002498060

61,81

61,81

31.7.2012

22.8.2012

16.8.2012

13.9.2012

78

Technické služby mesta Partizánske

51032712

637,15

637,15

31.7.2012

15.8.2012

16.8.2012

13.9.2012

79

Slovak Telekom, a.s.

6741027690

66,92

66,92

3.8.2012

17.8.2012

17.8.2012

13.9.2012

80

Slovak Telekom, a.s.

7209073570

43,46

43,46

22.8.2012

9.9.2012

6.9.2012

13.9.2012

81

Vladimír Straka

007

265,00

265,00

1.8.2012

15.8.2012

7.9.2012

13.9.2012

82

Ing. Ján Vlček - TOPSET

121215

306,00

306,00

15.8.2012

22.8.2012

7.9.2012

13.9.2012

83

Technické služby mesta Partizánske

51038812

648,99

648,99

31.8.2012

15.9.2012

12.9.2012

13.9.2012

84

JUDr.Magdalena Gogorová

292012

75,00

75,00

3.9.2012

3.9.2012

12.9.2012

19.9.2012

85

Stredoslovenská energetika

6209164020

214,79

214,79

17.08.2012

26.9.2012

17.8.2012

19.9.2012

86

Stredoslovenská energetika

6209166020

284,94

284,94

20.08.2012

26.9.2012

20.8.2012

19.9.2012

87

Stredoslovenská energetika

6209146021

18,74

18,74

17.08.2012

26.9.2012

17.8.2012

19.9.2012

88

Stredoslovenská energetika

6209151020

20,93

20,93

17.08.2012

26.9.2012

12.9.2012

19.9.2012

89

Stredoslovenská energetika

6209152020

96,01

96,01

20.08.2012

26.9.2012

20.8.2012

19.9.2012

90

Stredoslovenská energetika

6209154021

0,79

0,79

17.08.2012

26.9.2012

12.9.2012

19.9.2012

91

Stredoslovenská energetika

6209162020

16,60

16,60

20.08.2012

26.9.2012

20.8.2012

19.9.2012

92

Stredoslovenská energetika

6209150030

105,73

105,73

23.08.2012

6.9.2012

23.8.2012

10.10.2012

93

Vladimír Straka

008

265,00

265,00

15.9.2012

30.9.2012

28.9.2012

10.10.2012

94

OBLFZ Prievidza

120372

311,90

311,90

25.7.2012

30.9.2012

28.9.2012

10.10.2012

95

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220289251

210,30

210,30

17.9.2012

6.10.2012

3.10.2012

10.10.2012

96

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220289480

54,23

54,23

17.9.2012

6.10.2012

3.10.2012

10.10.2012

97

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

220289212

34,39

34,39

17.9.2012

6.10.2012

3.10.2012

10.10.2012

98

RVC Nitra

15102012

25,00

25,00

3.10.2012

10.10.2012

3.10.2012

10.10.2012

99

Slovak Telekom, a.s.

7210128135

50.71

50.71

22.9.2012

9.10.2012

4.9.2012

10.10.2012

100

Slovak Telekom, a.s.

7742017639

73,30

73,30

3.9.2012

17.9.2012

17.9.2012

10.10.2012

101

VEPOS

2012204468

89,63

89,63

5.9.2012

19.9.2012

18.9.2012

5.11.2012

102

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

221202067

17,20

17,20

30.9.2012

20.10.2012

15.10.2012

5.11.2012

103

VEPOS

20120551

75,78

75,78

3.10.2012

17.10.2012

15.10.2012

5.11.2012

104

Pavel Šimo

4/2012

827,00

827,00

30.9.2012

15.10.2012

15.10.2012

5.11.2012

105

Vladimír Straka

009

265,00

265,00

8.10.2012

23.10.2012

22.10.2012

5.11.2012

106

Technické služby mesta Partizánske

51043312

641,56

641,56

30.9.2012

15.10.2012

22.10.2012

5.11.2012

107

UNIMAT spol.s.r.o.

221230

458,60

458,60

10.10.2012

20.10.2012

22.10.2012

5.11.2012

108

UNIMAT spol.s.r.o.

221250

119,21

119,21

11.10.2012

18.10.2012

22.10.2012

5.11.2012

109

Prima banka Slovensko

PDB/2657/2012

6,00

6,00

15.10.2012

15.10.2012

15.10.2012

19.11.2012

110

INCON spol. s.r.o.

40744022

3734,26

3734,26

29.10.2012

5.11.2012

5.11.2012

19.11.2012

111

Slovak Telekom, a.s.

9743005239

70.54

70.54

3.10.2012

17.10.2012

15.10.2012

19.11.2012

112

Akad.vzdelávania Prievidza

2120120044

20,00

20,00

23.10.2012

23.10.2012

15.10.2012

19.11.2012

113

Mesto Nováky,MsÚ

1311200022

1095,60

1095,60

18.10.2012

1.11.2012

29.10.2012

19.11.2012

114

Slovak Telekom, a.s.

7211183845

36,61

36,61

22.10.2012

9.11.2012

5.11.2012

19.11.2012

115

MK hlas, s.r.o.

1210033

364,50

364,50

23.10.2012

2.11.2012

5.11.2012

19.11.2012

116

Juraj Lacuška-JULA

35/12

60,00

60,00

6.11.2012

20.11.2012

12.11.2012

19.11.2012

117

NOMIland, s.r.o.

DLD120161

169,20

169,20

29.10.2012

12.11.2012

12.11.2012

19.11.2012

118

El.SERVIS P.Pavliček

20120295

205,00

205,00

31.10.2012

10.11.2012

12.11.2012

28.11.2012

119

Slovak Telekom, a.s.

4743993274

83,16

83,16

3.11.2012

17.11.2012

16.11.2012

28.11.2012

120

INCON spol. s.r.o.

12508170

3734,26

3734,26

19.11.2012

26.11.2012

5.11.2012

28.11.2012

121

Judr.Igor Kršiak,s.r.o.

7102012

15,90

15,90

12.11.2012

26.11.2012

23.11.2012

28.11.2012

122

Technické služby mesta Partizánske

51048312

923,73

923,73

31.10.2012

15.11.2012

23.11.2012

28.11.2012

123

TOPSET

121687

25,20

25,20

14.11.2012

28.11.2012

23.11.2012

28.11.2012

124

VEPOS

20120598

91,26

91,26

12.11.2012

26.11.2012

23.11.2012

26.12.2012

125

Generali Slovensko

2403287884

161,63

161,63

15.11.2012

31.12.2012

30.11.2012

26.12.2012

126

Vladimír Straka

0102012

265,00

265,00

3.11.2012

13.11.2012

30.11.2012

26.12.2012

127

Slovak Telekom, a.s.

7212268329

33,74

33,74

22.11.2012

9.12.2012

30.11.2012

26.12.2012

128

PORADCA s.r.o.

84015023

56,80

56,80

2.11.2012

23.11.2012

30.11.2012

26.12.2012

129

RODINA A ŠKOLA SK

201277090

7,70

7,70

26.11.2012

10.12.2012

30.11.2012

26.12.2012

130

PETIT PRESS,a.s.

201303316

25,00

25,00

27.11.2012

11.12.2012

10.12.2012

26.12.2012

131

GIGA rekl.agentúra

2012186

15,12

15,12

17.7.2012

24.7.2012

10.12.2012

27.12.2012

132

Daniel  Melo DEMI

18/2012

4793,64

4793,64

25.11.2012

10.12.2012

11.12.2012

21.1.2013

133

Allianz Slov.poisťovňa, a.s

8080084224

79,64

79,64

11.10.2012

1.1.2013

13.2.2012

21.1.2013

134

Vladimír Straka

011

265,00

265,00

3.12.2012

14.12.2012

7.12.2012

21.1.2013

135

Slovak Telekom, a.s.

8744994522

75,34

75,34

3.12.2012

17.12.2012

17.12.2012

21.1.2013

136

Petit Pres a.s.

201303316

25,00

25,00

27.11.2012

11.12.2012

10.12.2012

21.1.2013

137

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

221225337

55,55

55,55

20.12.2012

13.1.2013

10.1.2013

21.1.2013

138

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

221226207

17,20

17,20

21.12.2012

14.1.2013

10.1.2013

21.1.2013

139

MANET spol.s.r.o.

3608311212

281,36

281,36

10.12.2012

4.1.2013

28.12.2012

21.1.2013

140

Slovak Telekom, a.s.

7213362228

34,69

34,69

22.12.2012

9.1.2013

7.1.2013

21.1.2013

141

VEPOS spol.s.r.o.

20120666

89,63

89,63

3.12.2012

17.12.2012

28.12.2012

21.1.2013

142

Technické služby mesta Partizánske

51053612

565,25

565,25

30.11.2012

15.12.2012

28.12.2012

21.1.2013

143

GKV spol.s.r.o.

2012283

50,00

50,00

18.12.2012

28.12.2012

28.12.2012

21.1.2013

144

Mesto NOVÁKY,Msú

13102000232

1095,60

1095,60

18.10.2012

31.12.2012

28.12.2012

21.1.2013

145

PEHA Peter Halada

11200101

190,54

190,54

14.12.2012

28.12.2012

28.12.2012

_______________________________________________________________________________________


FAKTÚRY 2011

Dátum zverejnenia

Číslo dokladu

Dodávateľ

Variabilný symbol

Obnos dokladu

Uhradené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum úhrady

21.4.2011

1

Slovenská pošta

1101604966

0,00

0,00

19.1.2011

2.2.2011

-

21.4.2011

2

Poradca podnikateľa

2128001051

0,00

0,00

24.1.2011

7.2.2011

-

21.4.2011

3

Poradca podnikateľa

2128000922

0,00

0,00

24.1.2011

7.2.2011

-

21.4.2011

4

RTVS

8800031845

56,68

56,68

24.1.2011

7.2.2011

18.2.2011

21.4.2011

5

JKBOZ, s.r.o.

20110150

410,00

410,00

26.1.2011

9.2.2011

18.2.2011

21.4.2011

6

JKBOZ, s.r.o.

20110149

127,04

127,04

26.1.2011

9.2.2011

18.2.2011

21.4.2011

7

Ing. Jozef Adamkovič

2011009

1 004,18

1 004,18

2.3.2011

16.3.2011

2.3.2011

21.4.2011

8

Združenie miest a obcí Slovenska

180511

100,00

100,00

2.3.2011

16.3.2011

2.3.2011

21.4.2011

9

TOPSET

110618

198,85

198,85

4.3.2011

18.3.2011

4.3.2011

21.4.2011

10

Straka Vladimír

062011

225,00

225,00

4.3.2011

14.3.2011

4.3.2011

21.4.2011

11

Technické služby mesta Partizánske

51003711

564,67

564,67

4.3.2011

18.3.2011

4.3.2011

21.4.2011

12

Technické služby mesta Partizánske

51004511

135,07

135,07

4.3.2011

18.3.2011

4.3.2011

21.4.2011

13

T - COM

8722938720

74,68

74,68

4.3.2011

18.3.2011

15.4.2011

21.4.2011

14

SoftServis

31092

47,52

47,52

4.3.2011

18.3.2011

4.3.2011

21.4.2011

15

TOPSET

110753

101,56

101,56

4.3.2011

18.3.2011

4.3.2011

21.4.2011

17

MANNET, s.r.o.

13200600211

158,12

158,12

4.3.2011

18.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

18

T - Mobile

7101875392

48,11

48,11

4.3.2011

18.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

19

Technické služby mesta Partizánske

54011029

422,58

422,58

4.3.2011

18.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

20

T - COM

0723955841

70,88

70,88

4.3.2011

18.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

21

Straka Vladimír

072011

225,00

225,00

4.3.2011

14.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

22

Poradca podnikateľa

2129001249

0,00

0,00

7.3.2011

21.3.2011

-

21.4.2011

23

IVeS

5590005699

83,65

83,65

16.3.2011

30.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

24

Palimpex

41110017

1 232,29

1 232,29

16.3.2011

30.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

25

Regionálne vzdelávacie centrum

02482011

7,50

7,50

15.3.2011

29.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

26

Oblastný futbalový zväz

110172

132,58

132,58

14.3.2011

28.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

27

Technické služby mesta Partizánske

51008911

619,93

619,93

4.3.2011

18.3.2011

24.3.2011

21.4.2011

28

Asociácia vzdelávania samosprávy

2112011

23,10

23,10

7.4.2011

14.4.2011

7.4.2011

21.4.2011

29

SOZA

2111108381

14,28

14,28

7.4.2011

21.4.2011

7.4.2011

21.4.2011

30

T - COM

7102980270

101,11

101,11

7.4.2011

21.4.2011

7.4.2011

21.4.2011

31

Technické služby mesta Partizánske

51013111

620,14

620,14

7.4.2011

21.4.2011

7.4.2011

21.4.2011

32

Stredoslovenská energetika

6209150700

139,00

139,00

1.4.2011

15.4.2011

15.3.2011

21.4.2011

33

Stredoslovenská energetika

0025030238

706,00

706,00

1.4.2011

15.4.2011

15.3.2011

12.5.2011

34

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

212030898

13,88

13,88

21.4.2011

5.5.2011

21.4.2011

12.5.2011

35

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

212023405

27,76

27,76

21.4.2011

5.5.2011

21.4.2011

12.5.2011

36

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

212023397

105,25

105,25

21.4.2011

5.5.2011

21.4.2011

12.5.2011

37

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsoť

212023398

35,86

35,86

21.4.2011

5.5.2011

21.4.2011

12.5.2011

38

Straka Vladimír

0911

225,00

225,00

21.4.2011

5.5.2011

21.4.2011

12.5.2011

39

IVeS

5570004989

0,00

0,00

21.4.2011

5.5.2011

-

12.5.2011

40

SoftServis

31159

39,60

39,60

21.4.2011

5.5.2011

21.4.2011

12.5.2011

41

IRIS s.r.o.

110545

27,90

27,90

21.4.2011

28.4.2011

21.4.2011

12.5.2011

42

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

2120233399

55,52

55,52

21.4.2011

5.5.2011

21.4.2011

12.5.2011

43

Stredoslovenská energetika

6209150700

139,00

139,00

15.4.2011

29.4.2011

29.4.2011

12.5.2011

44

Stredoslovenská energetika

0025030238

668,00

668,00

15.4.2011

29.4.2011

29.4.2011

23.8.2011

92

UNIMAT Prievidza

210793

1 153,62

1 153,62

8.7.2011

18.7.2011

26.7.2011

23.8.2011

94

NOVEST Nováky

09/2011

1 236,00

1 236,00

22.7.2011

29.7.2011

3.8.2011

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky