O našej materskej škole - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O našej materskej škole

INŠTITÚCIE > Materská škola

História :
Materská škola bola postavená v r. 1975  ako jednotriedna materská škola a je prevádzkovaná do dnes.
Základným dokumentom, ktorým sa riadi naša Materská škola je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách , ktorý bol schválený dňa 6. júla 2016 ministrom školstva  pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0
.

Adresa : Materská škola
              
Radobica č.90, 972 48
Kontakt
: telefón :   046 54 94 112
               e-mail: ms.radobica@gmail.com

               facebook: ms - radobické poklady  

Riaditeľka MŠ: Mária Bridová
Učiteľka :
Adriána Dragulová
Vedúca ŠJ :
Emília Čangelová
Nepedagogickí pracovníci :
Veronika Kmeťová – kuchárka
                                           Zuzana Kollárová - upratovačka
                                           Renáta Kmeťová - školníčka

______________________________________________________________________________________________
História

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky