Naši jubilanti 2011/2012 - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naši jubilanti 2011/2012

KULTÚRA > Obecné podujatia > Jubilanti

19.12.2012
Naši jubilanti
2012

  
 

Foto : PETER FRANC

V našej obci sa v roku 2012 dožili životného jubilea:


___________________________________________________________________________________________________________________
29.1.2012
Naša 90 ročná jubilantka PAULA ZJABOVÁ
Stará ľudová múdrosť hovorí, že roky sa zastaviť nedajú čo ako by sme chceli. Utekajú a ani sa nezbadáme a mladosť je už dávno preč. Naše deti už dávno vyrástli z detských topánok a s nás sa stávajú starí a prastarí rodičia. Život je ako veľká kniha v ktorej si každý z nás píše svoje stránky. Niektoré sú naplnené šťastím a radosťou, ale nájdu sa aj také, v ktorých je smútok a žiaľ. 90 rokov v živote človeka je veľmi dlhá cesta po ktorej kráčala aj naša jubilantka. Málo kto sa dožije takého krásneho veku v takom zdraví a v takej vitalite ako pani PAULA ZJABOVÁ. Bez preháňania môžeme povedať, že jubilantka vzhľadom a čipernosťou nijako nepripomínala, že sa v týchto dňoch dožila krásnych 90 rokov.

  
  
So želaním všetkého najlepšieho sme odovzdali jubilantke kyticu kvetov a vecnú pozornosť. Nech je aj zápis v obecnej kronike svedectvom jej slávnostného dňa.

Foto : PETER FRANC

FOTOGALÉRIA

___________________________________________________________________________________________________________________
23.10.2011
Naši jubilanti
2011
Aj v tento roku, v rámci Mesiaca úcty k starším, sa konalo u nás posedenie jubilantov na ktorom sa stretli starší občania, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle jubileum (70,75,80,85,90 rokov).
Oslavy sa uskutočnili v KD. Ich organizátorom už tradične bol Obecný úrad. Ide o pravidelnú aktivitu obce, prostredníctvom ktorej všetkým rodičom a starým rodičom vyjadrujeme vďaku za ich prácu, lásku,obetavosť a ochotu, ktorou sa podieľali na rozvoji obce.
Starosta obce im poprial v jeseni života ešte veľa krásnych a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších. O zábavu a kultúrny program sa postarala spevácka skupina Bukovinka.
Posedenie jubilantov sa nieslo v príjemnej atmosfére a bolo spojené aj so slávnostným zápisom do pamätnej knihy obce.

      

Foto : PETER FRANC

Významného okrúhleho výročia 70 rokov sa v tomto roku dožili: EMÍLIA PRAVDOVÁ, JÚLIUS URBAN, ANNA URBANOVÁ
Významného okrúhleho výročia 75 rokov sa v tomto roku dožili: MILAN BRIDA, MÁRIA KOLLÁROVÁ, MARTA KOŠOVSKÁ, EMÍLIA KRIŠTOFÍKOVÁ, MÁRIA TOMÁŠOVÁ

Významného okrúhleho výročia 80 rokov sa v tomto roku dožili: ANTÓNIA ČMIKOVÁ, MARGITA POLIAKOVÁ

Významného okrúhleho výročia 85 rokov sa v tomto roku dožila: HEDVIGA PRÍDAVKOVÁ

Významného okrúhleho výročia 90 rokov sa v tomto roku dožila: MÁRIA JANČICHOVÁ

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky