Kalendár podujati - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kalendár podujati

KULTÚRA > Obecné podujatia

Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2017

Január:
-        Novoročná čaša  vína ( OÚ - 8.1. )
-        Turistický pochod do Kľaku (turisti    21. – 22. 1.)
Február:

-        Detský maškarný ples  ( Zorica  11.2. )
-        Organizácia Fašiangov  - tradičný fašiangový sprievod
obcou (25.2.  Zorica)
-        Fašiangový ples s pochovávaním basy  ( 25.2.  Zorica,Bukovinka )
-        Týždeň  otvorených  dverí v MŠ Radobica
Marec:

-        Tradičné pofašiangovné stretnutie účinkujúcich a organizátorov s projekciou fotografií a videozáznamu ( Zorica )  
-        Brigáda    (marec – apríl )     
Apríl:
-        Jarná časť futbalovej sezóny – začiatok  ( apríl –jún – Iskra
Radobica )
-        70. ročník  Národný beh  Devín – Bratislava -  reprezentácia
obce       ( Zorica  - 9.4. )
-        Čírov beh  ( 22.4. – Zorica + OcÚ )
-        Stavanie mája (30.4. ) v obci  (ZPOZ + Bukovinka )
Máj :
-        Organizácia tradičného prvomájového  turistického výstupu na Buchlov  a  Žarnov   (Zorica )
-        Kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa matiek  (ZPOZ + Bukovinka )
-        Usporiadanie rozprávkového podujatia pre deti: „ Radobická truhlica “ a športové súťaže pre deti na ihrisku

        
( Zorica + Jednota ,OcÚ - 28.5. )
Jún :
-       
Strelecké  preteky – Memoriál A. Franca  a  A. Trníka ( ZTŠČ + Jednota )
-        Deň Medzihoria  v Oslanoch   (  Bukovinka + OcÚ )
Júl:
-        Víkendové posedenia pri hudbe pre občanov a chalupárov
( Krčma u Plachtu )
-        Obnova tradičného prázdninového cykloturistického výstupu na Vtáčnik (Zorica, M. Kmeť )

-        zájazd    ( júl – september )          
-        Futbalový turnaj bratov Trníkovcov ( Iskra Radobica )
August:
-        Strelecké preteky o majstra obce Radobica (ZTŠČ+Jednota)
-        Autobusový zájazd na výstavu Agrokomplex Nitra (Jednota )
-        Krížovkárska súťaž ( Jednota )
-        Víkendové posedenia pri hudbe pre občanov a chalupárov ( Krčma u Plachtu )
-        Organizácia podujatia „ Radobica Energy Fest 2015 “ (27.8. – Zorica )
-        Posedenie pri vatre SNP (OcÚ , Zorica,  Iskra Radobica )
-        Jesenná časť futbalovej sezóny ( august – november – Iskra Radobica )
September:
Október:
-        Uzavretie cykloturistickej sezóny ( M. Kmeť )
-        Úcta k starším – nedeľné popoludnie s Bukovinkou
-        Posedenie s jubilantmi ( ZPOZ + Bukovinka )
-        Telocvičňa ZŠ Horná Ves – florbal, stolný tenis (október 2017 - marec  2018 )
November:

-        Turistický výstup na Žarnov, Buchlov a Vtáčnik ( M. Kmeť )
December:
-        Prezentácia Bukovinky na Vianočných trhoch v Bratislave  a v okolitých mestách
-        Posedenie  pri jedličke ( ZOPZ + Bukovinka )
-        Stretnutie s Mikulášom ( Zorica  3.12. )
-        Vianočný stolnotenisový  a šachový turnaj (Jednota )
-        Koledovanie po dedine ( kostolné spoločenstvo )
-        Tradičný predsilvestrovský výstup na Vtáčnik – 31. ročník ( M.Franc, turisti  30.12. )

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky