Informácie pre rodičov - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie pre rodičov

INŠTITÚCIE > Materská škola

Ponúkame:
• Oboznamovanie sa s anglickým jazykom, v spolupráci s jazykovou školou Tanyus Prievidza
• Tanečný krúžok
• Program elementárnej počítačovej gramotnosti, Poznávame svet s počítačom a interaktívnou tabuľou.
• Logopedickú starostlivosť v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Zemianske Kostoľany


Interné aktivity:

• Depistáž detí,
• Bábkové a divadelné predstavenia,
• S úctou k starším – program venovaný starým rodičom,
• Jesenné tvorivé dielne, vyrezávanie tekvíc spojené s opekačkou
• Mikuláš v materskej škole,
• Vianočné besiedky,
• Fašiangový karneval,
• Beseda s poľovníkom
• Týždeň otvorených dverí pre rodičov a verejnosť,
• Návšteva predškolákov v ZŠ,
• Jarné tvorivé dielne,
• Beseda s ujom včelárom
• Besiedky a oslavy ku Dňu matiek,
• Zábavno-športové predpoludnie pre príležitosti MDD,
• Výlety ( napr.: Mini-Zoo- Žarnovica, Salaš Kostrín, Bojná...)
• Lúčime sa škôlka milá – rozlúčka predškolákov,
• Poradenská a konzultačná služba pre rodičov.

Externé aktivity:

• Evička nám ochorela
• Macko Uško športuje
• Športová olympiáda
• Súťaž - Dokážeš to?

Spolupráca s verejnosťou:

• Obec Radobica
• Základná škola s Materskou školou Horná Ves
• Materská škola Malé Uherce
• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prievidza,
• Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zemianske Kostoľany,
• Jazyková škola Tanyus Prievidza
• DHZ Radobica
• Občianske združenie Zorica - Radobica

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky