História ZŠ - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História ZŠ

OBEC RADOBICA > História obce

ŠKOLA - Matka múdrosti a rozumnosti
              Detské mravenisko s učiteľmi
              Samozrejmosť pre každé dieťa    
  No nie vždy. A hlavne nie v Hornej Vsi. Od roku 1800 po rok 1987 bola dlhá doba, kedy obec zápasila o priestory školy i učiteľov. Rok 1800 - Léblova súkromná škola s 15 - 20 žiakmi, rímsko-katolícka od roku 1935 so 7-mimi ročníkmi, rok 1950 švédsky pavilón pre ZŠ i MŠ. Vyučovalo sa v Radobici, Hornej Vsi a Oslanoch. V Radobici do roku 1844 nebola žiadna škola. Učil tu učiteľ - sedliak vo svojom dome, čítať a písať. Až r. 1907 dostala Radobica vytúženú školu, ktorú r. 1925 rozšírili o nadstavbu poschodia. Po osadách na žiadosť rodičov boli zriadené nasledovné školy:

r. 1938 jednotriedna Štátna ľudová škola v osade Bánske
r. 1939 súkromná nemecká škola v Cerovej

r. 1966 v Cerovej dvojtriedna ZDŠ

To všetko sú už len spomienky.


 
 
Písal sa rok 1976.

    Na tvárach detí, učiteľov, ba i všetkých obyvateľov Hornej Vsi, Cerovej a Radobice rozkvitli ruže radosti. Bol to rok, keď bagre, buldozéry začreli do zeme, kde mala stáť nová škola. Pracovníci Priemstavu Prievidza sa pustili do neľahkej práce, aby uskutočnili dlho vysnívaný sen. Trvalo to však 11 rokov, kým do lavíc novej školy mohli zasadnúť prví žiaci. Bol to školský rok 1987/1988. Pedagogický zbor viedla p. riaditeľka Mgr. Mária Žišková a zástupkyňou bola p. Helena Kmeťová. Prvý pedagogický zbor tvorili: Helena Benková - výchovná poradkyňa, p. Anna Kmeťová, p. Mgr. Agáta Kováčová, p.Mgr. Jana Radosová, p.Mgr. Marta Šverčíková,p.Mgr. Eva Záhorcová, p. Mgr. Jozefína Trníková, p. Alojzia Jankulová, p. Oľga Grežďová, p. Viola Maholányiová - vychovávateľka a sl. Alena Žišková - vedúca vychovávateľka v ŠK.
Pedagogický zbor sa neustále menil. Mnohí odišli, iní prišli:

1987/88 p.Viera Jankulová
1988/89 PaedDr. Ján Trlík, Mgr. Viera Beveláguová, p. Silvia Petlušová  
1989/90 Mgr. Gabriela Latzková, p.Anna Novotková
1990/91 Mgr. Vlasta Rodáková, p. Gabriela Drobcová, p. Ľudovít Posolda
1992/93 Mgr. Pavol Michna, sl. Žaneta Čačková, Ing. Jana Zajacová
1994/95 Ing. Alena Krejčová, sl. Jana Jokelová
1995/96 PaedDr. Gabriela Ondrejová
1996/97 Mgr. Miroslav Franc
1997/98 p. Jana Ľachká, p. Martin Petriska
1998/99 p. Mgr. Anton Kotian, p. Jozef Kudry  
1999/00 sl. A. Franková /od 1.9.1999 do 31.3.2000/ od mája p. Š. Debnár
2000/01 sl. Jana Martincová  
2001/02 sl. Mgr. Svetlana Bartolenová
2002/03 p. M. Leták (do 31.3. 2003), sl. Ľ. Slošiarová (do 30.11) - sl. R. Poliaková
2003/04 p. Mgr. Jozef Cerovský

    Náboženskú výchovu zabezpečovali správcovia fary p. Ladislav Primer, p. Ján Obžera, p. Ján Hermanovský, Mgr. Ondrej Šmidriak a katecheti Jozef Kudry a Žaneta Hlatká. Od šk. r. 2003/2004 pracuje v škole p. Mgr. Jozef Cerovský
.

     V priestoroch ZŠ bola umiestnená aj MŠ. Prvou riaditeľkou bola p. Zuzana Kobesová.
Od 1.7.2002 sa súčasťou školy stáva aj MŠ. Mení sa aj názov organizácie na: Základná škola s materskou školou v Hornej Vsi. Zástupkyňou riaditeľa školy pre MŠ je p. Elena Súlovská. V škôlke vyučovali p. Ľudmila Hartmanová, p. Jolana Radošinská. V súčasnosti je otvorené jedno oddelenie pre deti a vyučuje v ňom p. Darina Gubková.
     
     Všetci zamestnanci školy, MŠ i žiaci majú možnosť stravovať sa v priestrannej školskej jedálni. O výbornú stravu sa starajú p. vedúca ŠJ Helena Francová a kuchárky p. Jana Balažková a Mária Čmiková . V minulosti p. Katarína Valenteje a Mária Hozáková.
O čisté a príjemné prostredie školy sa starajú p. M. Kmeť, p.Soňa Hlavandová, p. Emília Machlicová, p. Martina Bočkayová. V minulosti p. Matúš Cielnický, p. Jozefína Tomová, p. Jozef Urban a ďalší.
     
     Vo funkcii riaditeľa školy vystriedal Mgr. Máriu Žiškovú v školskom roku 1992/93 PaedDr. Ján Trlík a zástupkyňu v šk. roku 1991/92 Marta Šverčíková. V školskom roku 1995/96 nastúpila na miesto zástupkyne p. Mgr. Jana Radosová.
Históriu novej školy píšu žiaci, pedagogickí a výchovní pracovníci i zamestnanci školy. No veľký podiel na jej existencii majú i tí, ktorí ju stavali, organizovali výstavbu, zabezpečovali vybavenie.

VĎAKA PATRÍ:

- bývalému riaditeľovi ZŠ v Hornej Vsi p. Jozefovi Hodálovi, predsedovi ONV p. Ing. Urbanovi, tajomníkovi ONV p. K. Francovi, p. Š. Dudadíkovi, p. A. Mikulovi - pracovníkom MNV, p. V. Urbanovi starostovi obce Horná Ves, p. A. Francovi,p. Ing. Miroslavovi Jankulovi - starostom obce Radobica, p. Mgr. Márii Žiškovej , p. Helene Kmeťovej a ďalším, ktorí priložili ruku k dielu.


Spracovala: Mgr. Vlasta Rodáková

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky