História obce - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História obce

OBEC RADOBICA > História obce

Táto prekrásna podhorská obec začala písať svoju históriu v 13.-14.storočí nášho letopočtu. Prvá písomná zmienka o tejto niekdajšej slovanskej osade je z roku 1324. V listine, podľa ktorej sa o časť majetku delia synovia Michala de Somonyi s Lavkusom sa spomína ako "possesio Radobicza in Bors",čo znamená obec Radobica v Tekovskej župe.
Ďalší doklad o existencii obce je listina Nitrianskej kapitoly zo 4.apríla 1352,kde RADOWICHE sa spomína ako majetok Symonyiovcov. V daňových súpisoch Tekovskej stolice z roku 1535 sa RADOBYCHA uvádza ako obec želiarov.
V 17.a 18. storočí sa o obec Symonyiovci začali deliť s Majthénovcami. Radobica je obec s veľkým počtom osád .V čase delenia majetku ich bolo 13 . Cerová,Hvojníkeje,Košovský,Štieflov,Hôrka,Glenda,Bánske,Kollár, Podstráň, Kočner, Plazov, Trník a Domček.
Stáročia postupne zmenili želiarsku osadu na obec remeselníkov a roľníkov. Zlaté dno svojho remesla tu mašli sitári, kováči, mlynár, tesári, krčmári. Ďalšia časť usadlíkov pestovala obilie, CHMEĽ, strukoviny, okopaniny, konope. Ich hospodárske dvory zapĺňal rožný statok, ovce, ošípané, hydina. Sady ovocných stromov poskytovala obživu i zdroj práce pre početné chované včelie rodiny.


   

Obec nezaznamenala vzrast počtu obyvateľov. Skôr naopak.Kým v roku 1828 tu žilo 401 ľudí,v roku 1888 len 393.Priaznivejšie dni prinieslo 20.storočie. V roku 1900 vzrástol počet obyvateľov na 582. Nábytkárska továreň u Thoneta vo Veľkých Uherciach a jeho veľkostatok poskytovali jedinú pracovnú príležitosť a nízky zárobok.Preto mnohí odchádzali za prácou do Čiech, Rakúska, Nemecka, Francúzka. A malá obec sa začala postupne rozrastať. Začali sa stavať nízke domčeky obdĺžnikového tvaru s malými oknami a zapĺňali obe strany cesty. Pri mlyne pod osadou Cerová vyvieralo niekoľko teplovodných prameňov. Tu mali občania obecné močidlá konope, z ktorého vlastnoručne zhotovovali plátno na odev. Jediným zdrojom vody bola studňa uprostred obce. Právať chodili ženy do Lajšovca-potoka tečúceho pozdĺž cesty Velké Pole-Horná Ves.

   

Ďalšie významné udalosti :
r.1907-bola postavená vytúžená školská budova,ktorú v roku 1925 rozšírili o nadstavbu poschodia
r.1932-bolá vybudovaná pojazdná cesta do Hornej Vsi
r.1939-bolá založená v Baťovanoch obuvnícka továreň,ktorá priniesla pre Radobičanov nové možnosti uplatnenia.
r.1945 2.apríl - oslobodenie obce jednotkami 10.pešej divízie 1.rumunskej armády.
r.1948-1949-v hornej časti obce boli vybudované dva zásobníky vody
r.1954-1957-výstavba vodovodu
r.1950-na hôrke bol svojpomocne postavený kostol
r.1953-začali premávať autobusové spoje
r.1958 19.august-bola obec zelektrifikovaná a prvýkrát sa tak zasvietilo po domoch a uliciach
r.1966-bola na otvorená na osade Cerová ZDŠ spolu s učiteľským bytom
r.1968 14.jún -začiatok činnosti predajne potravín a pohostinstva pod vedením SD JEDNOTA Prievidza
r.1969 13.september -do užívania bol odovzdaný kultúrny dom s obecným úradom a obecnou knižnicou
r.1970-sčítanie obyvateľov,v obci žilo 1007 ľudí
r.1972-sčítanie obyvateľov,v obci žilo 971ľudí,v r.1980 v obci žilo 722ľudí a v r.1980 v obci žilo 658 ľudí
r.1973-obec si vybudovala dom smútku
r.1975-do užívania bola odovzdaná materská škola
Radobica sa stala vyhľadávanou turistickou a rekreačnou oblasťou. Dokazuje to aj niekoľko desiatok rekreačných chalúp. Ľudia sem chodia radi,pretože tu nachádzajú pokoj,oddych,krásnu prírodu v lete i v zime.Už v roku 1980 bola Radobica zaradená do II.kategórie rekreačných obcí a tu sa zrejme črtá aj jej perspektíva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použitá literatúra: Brožúrka vydaná k 670. výročiu obce.

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky