Geografické údaje - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Geografické údaje

OBEC RADOBICA

Radobica leží v severovýchodnej časti pohoria Tríbeč na styku s pohorím Vtáčnik v bočnom údolí Hornejského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 390 m n. m., v chotári 250-781 m n. m. Chotár tvoria druhohorné a vulkanické horniny. Je porastený dubovo-hrabovými lesmi a bučinami s prímesou jedle, smreku a borovice. Má rendziny a hnedé lesné pôdy.

Poľnohospodárska pôda predstavuje 55% z celkovej výmery, čo určuje typický vidiecky charakter obce.
V prevažnej miere ju tvoria trvalé trávnaté porasty - 42 %. Orná pôda je zastúpená 11 %.

Nepoľnohospodársku pôdu tvoria z najväcšej časti lesné pozemky 43 % a zastavaná plocha predstavuje iba 2 %. Lesné pozemky v katastri sa rozprestierajú na ploche 4 981 ha, čo je 43% z celkovej výmery pôdy.
Z celkovej výmery lesných pozemkov 86% vlastnia Lesy SR, š. p., 14 % je vo
vlastníctve urbáru - Spoločenstvo bývalých urbámikov a želiarov obce Radobica.

Katastrálna výmera : 11,46 km2

Okolité mestá a obce:

•Radobica – Horná Ves 3,1 km  6 min.
•Radobica – Oslany 7,2 km  9 min.
•Radobica – Partizánske 13 km  17 min.
•Radobica – Prievidza 30,4 km  34 min.

GPS súradnice:

Zemepisná šírka: 48.5853 N (48°35'7.08" N)
Zemepisná dĺžka: 18.5001 E (18°30'0.36" E)


Turistická Mapa

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky