Demografia obce - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Demografia obce

OBEC RADOBICA

•Počet obyvateľov k 31.12.2016 spolu 546
________________________________________________________________________________________________________________

•Počet obyvateľov
k 31.12.2014 spolu 565
________________________________________________________________________________________________________________


•Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 528
________________________________________________________________________________________________________________
•Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 535
muži 27
2
ženy 26
3
________________________________________________________________________________________________________________
•Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 543
muži 275
ženy 268

•Predproduktívny vek (0-14) spolu 55
•Produktívny vek (15-54) ženy 160
•Produktívny vek (15-59) muži 197
•Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 131
•Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -7
muži -5
ženy -2
________________________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

 
 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky