Charakteristika obce - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Charakteristika obce

OBEC RADOBICA

Názov obce: Radobica
Okres:
Prievidza
Kraj: Trenčiansky
Prvá písomná zmienka:
rok 13
24
Počet obyvateľov:
546 (k 31. 12. 2016)

Radobica
leží v severovýchodnej časti pohoria Tríbeč na styku s pohorím Vtáčnik v bočnom údolí Hornejského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 390 m n. m., v chotári 250-781 m n. m. Chotár tvoria druhohorné a vulkanické horniny. Je porastený dubovo-hrabovými lesmi a bučinami s prímesou jedle, smreku a borovice. Má rendziny a hnedé lesné pôdy.
Katastrálna výmera : 11,46 km2
V súčasnosti žije v obci asi
528 obyvateľov, 91,51% slovenskej národnosti, 8,49% inej národnosti.
Obec bola v priebehu roka 2003 kompletne plynofikovaná. Obec má kultúrny dom s obecnou knižnicou a športový areál pre kolektívne športy.
Radobica je vyhľadávanou turistickou a rekreačnou oblasťou, ktorá poskytuje rozvoj turistického a cyklistického športu s mn
ožstvom cyklistických chodníkov.
Rozvinutá je aj individuálna chatová rekreácia a chalupníctvo. Nachádza sa tu asi 120 rekreačných chalúp.
Rekreačné aktivity :
pešia turistika
- značkované aj neznačkované turistické trasy v pohorí Vtáčnik a Tríbeč
hubárstvo - vo všetkých častiach obce
rybolov - horské potoky
cykloturistika - v máji 2002 bol otvorený ,,Cyklookruh Medzihorie“ v dĺžke 5 km
zimná rekreácia - v území sú dobré podmienky aj pre zimné športy, v obci je detský lyžiarsky vlek
Dopravné spojenie:
Do obce tvorí štátna cesta II. triedy E - 512 od križovatky ciest Oslany - Veľké Pole. Táto križovatka je napojená na štátnu cestu I. triedy E - 514 Prievidza - Partizánske.


Obec pre svojich občanov zabezpečuje aj prevádzku materskej školy a jedálne.
V obci sa tiež nachádza kultúrny dom,dve pohostinstva,obchod s potravinami, kostol a cintorín.
Výraznejšie podnikateľské zázemie v našej obci neexistuje. Aj keď tu žije značná časť podnikateľov, ide prevažne o živnostníkov, väčší podnikateľský subjekt, ktorý by výrazne ovplyvňoval zamestnanosť a ekonomický rozvoj obce, tu nepôsobí.
V obci sú v spolupráci s občianskymi združeniami organizované pravidelné športové a kultúrno-spoločenské podujatia, ako sú  futbalové turnaje, sadenie mája,cesta rozprávkovým lesom,fašiangy a pochovávanie basy . V obci vychádza miestny občasník Radobický spravodajca.

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky